Arhive

Filter 

  • PRUŽANJE PSIHOLOŠKE POMOĆI ONKOLOŠKIM BOLESNICIMA (15.11.-20.11.2009., BUDAPEST)

    PRUŽANJE PSIHOLOŠKE POMOĆI ONKOLOŠKIM BOLESNICIMA- INTERNATIONAL PSYCHO-ONCHOLOGY TRAINING AT HUNGARIAN HOSPICE FOUNDATION (15.11.-20.11.2009., BUDAPEST) Maja Boban, dipl. psiholog Karcinom je drugi vodeći uzrok smrti u razvijenim zemljama sv...
  • Hospicij - moderna zdravstvena ustanova

    ZadarHospicij - moderna zdravstvena ustanova24.11.2009.Piše: Anamaria Perović Palijativna skrb, kako je istaknula dr. Klarin, sveobuhvatna je skrb za bolesnika u terminalnoj fazi. Predstavlja aktivnu brigu multiprofesionalnog tima o pacijentu i nje...
  • 23.01.2010. Redovna godišnja skupština Društva

    Redovna godišnja skupština Društva bit će održana 23. siječnja 2010.s temom stručnog dijela: BIOETIČKI, ZAKONODAVNI I ORGANIZACIJSKI PREDUVJETIPRIMJENE SUVREMENIH TRENDOVAU HOSPICIJSKOM POKRETU U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE...