Hospicij – moderna zdravstvena ustanova

Zadar
Hospicij – moderna zdravstvena ustanova
24.11.2009.
Piše: Anamaria Perović
Palijativna skrb, kako je istaknula dr. Klarin, sveobuhvatna je skrb za bolesnika u terminalnoj fazi. Predstavlja aktivnu brigu multiprofesionalnog tima o pacijentu i njegovoj obitelji, kada pacijentova bolest više ne odgovara na aktivno liječenje

Hospicij – moderna zdravstvena ustanova

(Visited 26 times, 1 visits today)