Gerijatrijska zdravstvena njega u domovima za starije osobe

Centar za gerontologiju ZJZ “Dr. Andrija Štampar”

Referentni centar MZISS RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, u suradnji s HKMS te Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Katedrom za obiteljsku medicinu, HDZGIGHLZ-a, izradio je Program primjene 4. stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije osobe, primjenom specifične primarne zdravstvene zaštite za gerijatrijske bolesnike.

Stručnu skupinu CZG ZJZ „Dr A. Štampar”, zaduženu za izradbu Programa gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije, sačinjavali su stručnjaci iz zdravstvene gerontologije s voditeljicom prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić dr. med., Marica Lukić dipl. med. techn., Ana Deucht vms., prof. dr. sc. Sanja Blažeković-Milaković dr. med., mr. sc. Nada Tomasović-Mrčela dr. med., Mara Županić dipl. med. techn., dr. Vlasta Vučevac., Franica Pavković vms., Vesna Mioković bacc. med. techn.

Izradba tog programa omogućuje osiguranje djelatnosti tima liječnika obiteljske medicine i ravnomjernu zastupljenost većeg broja medicinskih sestara ovisno o zdravstvenoj potrebi po individualnom gerijatrijskom bolesniku stacionarno smještenom  u domu za starije osobe. Time se osigurava kategorija gerijatrijskog osiguranika za primjenu  4 stupnja gerijatrijske zdravstvene njege indiciranu njjegovim zdravstvenim stanjem i funkcionalnom onesposobljenošću.

Kako bi se mogla evaluirati provedba gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije ,bilo je nužno izraditi sestrinsku dokumentaciju za gerijatrijskog bolesnika.

Tako je po prvi puta u Hrvatskoj, donesena povijesna potvrda u prosincu 2009. godine Hrvatske komore medicinskih sestara o prihvaćanju sestrinske dokumentacije gerijatrijske zdravstvene njege  u domovima za starije osobe, kao standard Hrvatske komore medicinskih sestara sukladno članku 27. stavak 1. t.4. Zakona o sestrinstvu (,,Narodne Novine”broj 121/03 i 117/08).

Također je Hrvatska komora medicinskih sestara podržala izmjenu i dopunu Centra za gerontologiju na Prijedlog izmjene Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, po  točki 1.6. koja glasi: Program gerontološke zdravstvene zaštite za osobe starije od 65 godina.

 

Centar za gerontologiju ZJZ Dr.A. Štampar-Referentni centar MZSS RH
za zaštitu zdravlja starijih osoba
Marica Lukić dipl. med. techn.

(Visited 83 times, 1 visits today)