Tiskovna konferencija 19.11.2010.

Za petak 19. 11. 2010. godine sazvana je tiskovna konferencija s ciljem upoznavanja javnosti s akcijom “Ostani uz mene” u organizaciji Hrvatskog društva za palijativnu medicinu i Hrvatskog centra za palijativnu skrb, s jednim od ciljeva akcije – osnivanjem Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Najavljena je i svečana donatorska večera u hotelu Sheraton “Ostani uz mene”. Moderator tiskovne konferencije bio je Ranko Stevanović, prim. dr. med., a sudjelovali su prof. dr. Davor Miličić, dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Marijana Braš, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu i Hrvatskog centra za palijativnu skrb, dr. sc. Veljko Đorđević, v.d. predstojnika Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Mato Devčić, dr. med., specijalist anesteziolog, reanimatolog i intenzivist, djelatnik Opće bolnice Koprivnica.

Prije početka tiskovne konferencije postavljena je ploča Centra.

Presica je započela uvodnim riječima moderatora Ranka Đorđevića, prim. dr. med.

Potom se nazočnima obratio prof. dr. sc. Davor Miličić, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Potom je govorila dr. sc. Marijana Braš, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu i Hrvatskog centra za palijativnu skrb

Okupljenima se obratio dr. sc. Veljko Đorđević, v.d. predstojnika Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Mato Devčić, dr. med., specijalist anesteziolog, reanimatolog i intenzivist Opće bolnice Koprivnica govorio je o zamišljenoj suradnji bolnice i fakulteta, a na pitanja nazočnih novinara odgovarali su dr. sc. Veljko Đorđević i prof. dr. sc. Davor Miličić

Prisutni su se potom uputili u razgledavanje gradilišta budućeg Centra

(Visited 16 times, 1 visits today)