Smjernice za postupanje s palijativnim bolesnicima u vrijeme COVID-19

Smjernice za postupanje s palijativnim bolesnicima u vrijeme COVID-19

U tijeku trenutne epidemije Corona virusom HDPM HLZ želi ovim putem pružiti dodatne informacije i podršku.

Palijativni bolesnik je pod većim infekcijskim rizikom radi kardiovaskularnih, kroničnih respiratornih bolesti, dijabetesa i kroničnih neuroloških bolesti, te je potrebno slijediti smjernice koje se primjenjuju u pojedinim strukama.

Palijativnom bolesniku potrebno je odgoditi sve eventualne terapijske i dijagnostičke postupke, te operativne zahvate ukoliko nisu neophodni.

Preporuča se provoditi konzervativnu palijativnu skrb kvalitetnim kontinuiranim komunikacijskim vještinama.

Karantena je nužna, ali je privremena.

Smjernice Nacionalnog stožera Civilne zaštite ograničavaju kretanje ljudi, a to znači smanjenje posjeta ili kompletno zatvaranje ustanove.

Kod palijativnog bolesnika treba ustanoviti razinu hitnosti i ako su odgodivi svi elektivni zahvati i terapija kroničnih  i neizlječivih bolesnika u bolnici, tada je potrebno osigurati održavanje kompletne skrbi palijativnog bolesnika kroz multidisciplinarni pristup.

– Kod sumnje da je palijativni bolesnik COVID-19 pozitivan, treba odgoditi odlazak u bolnicu, treba ga testirati i zbrinuti doma.

– Ako ne postoji test da palijativni bolesnik nije zarazan, tada treba pomišljati da bi mogao postati zarazan i tada treba poduzeti sve mjere zaštite (zaštitna odjela i dezinficijensi).

Kod palijativnog bolesnika s malignim oboljenjem svi kontrolni pregledi mogu se odgoditi za 2-3 mjeseca, bez ikakvih posljedica za pacijenta, a sva druga skrb se odvija uz komunikaciju da specijalistima u bolnici, MPT i LOM telefonom, mobilnim, ili putem elektronske pošte.

Palijativna suportivna skrb treba sačuvati kvalitetu života onkološkog bolesnika u terminalnoj fazi putem multidisciplinarnog palijativnog tima i kroz multidisciplinarnu suradnju, uključujući liječnika, medicinsku sestru, socijalnog radnika i duhovnika.

Ovo se odnosi i na palijativne bolesnike u hospiciju.

Komunikacija putem telefona, mobitela i maila osigurava brzu izmjenu informacija i savjeta za daljnje provođenje skrbi. Potrebno je osnažiti i podučiti obitelj o tijeku provođenja palijativne skrbi tijekom terminalnog stadija bolesti u kući bolesnika.

Palijativni bolesnik se hitno prima u bolnicu samo u iznimnim slučajevima (protokol) i smješta u izolaciju, tj. prisilna hospitalizacija se provodi na odjelu koji ima sve sigurnosne mjere, uz mjere socijalne distance.

Starije osobe i kronični bolesnici imaju najveći rizik od teških komplikacija i smrti u slučaju zaraze COVID-19. Osim teških respiratornih infekcija, može se razviti i jako upalna reakcija koja oštećuje različite organe i to bez obzira na dob bolesnika i ima li kroničnu ili neizlječivu bolest. Virus utječe na tijek i ishod bolesti.

Kronični neizlječivi bolesnici i dalje uzimaju svoj terapiju prema važećim smjernicama struke, bez obzira jesu li pozitivni ili negativni na test. Preporuka je uzeti u obzir starost bolesnika, opći status i komorbiditet.

Smjernice su izrađene i objavljene na temelju WHO i EAPC (e-sastanak 20. travnja 2020.).

Svrha smjernica je predočiti dodatne savjete vezane za palijativnog bolesnika uz pridržavanje odgovarajućih uputa.

Za vrijeme pandemije COVID-19, MPT odrađuje kućne posjete i kompletno zbrinjavanje palijativnog bolesnika u punom opsegu, ali samo u strogo određenim indikacijama..

Domovi za starije tijekom pandemije COVID-19 su prioritetne institucije, bez obzira jesu li državni, županijski ili privatni i moraju biti ispunjeni svi epidemiološki uvjeti (zabranjene posjete, izmjenična organizacija rada – dva po dva tjedna ili tjedan po tjedan).

Djelatnici koji odlaze s posla moraju ići u kućnu izolaciju 14 dana.

Osoblje mora imati zaštitna odjela, masku, naočale, kapu, pregaču, stopalice i baktericidni otirač.

Palijativni bolesnik na stacionaru bilo kojeg doma koji nema temperaturu niti akutne respiratorne simptome, ne mora biti testiran na COVID-19.

Ako se kod pacijenata u kućnoj palijativnoj skrbi ili na stacionaru doma za starije pojavi temperatura i akutne respiratorne infekcije, potrebno je izvesti testiranje na COVID-19.

Zdravstvena njega i palijativna skrb obavljaju se na stacionaru doma, uz mobilni palijativni tim komunikacijom na daljinu – mobitelom, telefonom, Skype.

Samo u iznimnim slučajevima, kad se problem ne može riješiti na  daljinu, dolazi kućna posjeta ili MPT.

Ostalo zbrinjavanje palijativnog bolesnika odrađuje se telefonski, mobitelom, videom, mailom ili Skype-om.

Na taj način korigiramo terapiju, educiramo obitelj kako bolest napreduje i što mogu očekivati i pružamo čvrstu potporu obitelji, kako bi izdržali cijeli put palijativne skrbi u kući.

U bolnicu se palijativni bolesnik šalje samo  u akutizaciji osnovne bolesti. Preporuča se što kraći boravak u bolnici. Preporuka EAPC-a je izbjegavati hospitalizacije.

Mobilni palijativni timovi rade svakim danom 8-22.

Imamo dvije medicinske sestre u MPT, a za vikend i blagdane MPT je u pripravnosti.

MPT zbrinjava sve potrebe bolesnika – terapiju boli, druge teške simptome.

Za vrijeme blagdana i vikenda terapiju boli odrađuju sestre iz ustanova za zdravstvenu njegu (za vrijeme trajanja epidemije obavljaju sve kućne posjete uz nalog DZ).

Svi članovi MPT strogo poštuju sve epidemiološke mjere, kao i članovi obitelji palijativnog bolesnika.

Na taj način nastoji se izbjeći hospitalizacija palijativnog bolesnika.

Test na COVID-19 potreban je samo ako  se pojavi temperatura i akutni respiratorni problem kod palijativnog bolesnika ili u obitelji.

(Visited 90 times, 1 visits today)