Održana javnozdravstvena tribina o palijativnoj skrbi u Šibeniku

U organizaciji Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ – ogranak Šibenik, županijske lige protiv raka Šibenik i podružnice HLZ Šibenik u Gradskoj biblioteci Juraj Šižgorić 17. listopada 2013. održana je
JAVNO ZDRAVSTVENA TRIBINA O PALIJATIVNOJ SKRBI
Program:
1. Što je palijativna skrb?Stanje u Hrvatskoj i uloga liječnika u osiguranju kvalitete palijativne skrbi – Vlasta Vučevac, dr. med., predsjednica HDPM/HLZ
2. Strategija razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj – dr. sc. Aleksandar Džakula, Povjerenstvo za palijativnu skrb
3. Dokumenti, procedure i alati u palijativnoj skrbi – prof. dr. sc. Karmen Lončarek, Povjerenstvo za palijativnu skrb
4. Uloga Centra za koordinaciju palijativne skrbi – Renata Marđetko, magistrica palijativne skrbi

(Visited 16 times, 1 visits today)