Redovita godišnja skupština Društva

Redovita godišnja skupština Društva

Redovita godišnja Skupština HDPM HLZ održat će se 16. ožujka 2019. u 13 sati
u prostorijama CEPAMET-a Medicinskog fakulteta, Šalata
sa sljedećim dnevnim redom:
 

1.       Otvaranje Skupštine

2.       Izbor radnih tijela Skupštine

a.       Radno predsjedništvo

b.       Verifikacijska komisija

c.       Zapisničar

d.       Ovjerovitelji zapisnika

3.       Izvješće Verifikacijske komisije

4.       Izvješća dužnosnika

a.       Predsjednik

b.       Tajnik

c.       Rizničar

d.       Sekcija za pedijatrijsku palijativnu skrb

e.       Podružnice

5.       Rasprava i usvajanje izvješća

6.       Plan i program za 2019. godinu

7.       Prijedlozi za obilježavanje 25. godišnjice rada HDPM HLZ

8.       Razno

(Visited 4 times, 1 visits today)