Pater Antun Cvek 25 04 2013 – Sjećanja

Pater Antun Cvek 25 04 2013 – Sjećanja

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine zagrebačkog Medicinskog fakulteta je na svečanosti 25.04.2013. uručio godišnju nagradu “Čini dobro – osjećaj se dobro”.