Palijativna skrb u Hrvatskoj

Objavljeno na portalu www.plivazdravlje.hr/ 27.11.2008.

Što smo htjeli poručiti organizacijom Drugog kongresa palijativne skrbi Hrvatske ?!

“Drugi kongres”, Zagreb, 10.-12.listopada 2008 organiziran je sa određenom osnovnom idejom, kao i predhodni. Potaknut je sloganom Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi ? Hospicij i palijativna skrb je osnovno ljudsko pravo. Mi smo dodali u našim uvodima pisanim i izrečenim: … “za sve, bogate i siromašne – smrt dostojna čovjeka ne smije biti luksuz bogatih”.

Godinama se borimo za uključenje palijativne skrbi u postojeći, od države financirani zdravstveni sistem. Uprkos organizaciji tolikih događanja i publikaciji tolikih tiskanih materijala, stupanj informiranosti javnosti, naročito struktura koje odlučuju, ostao je nedopustivo nizak.

Palijativna skrb je zapravo poboljšanje postojeće skrbi. Ona uvodi uz suzbijanje simptoma kao bitnu sastavnicu, pristup bolesniku kao ličnosti, uočavajući njegove psihološke probleme, naglašavajući ulogu zajednice, obitelji i dobrovoljaca u pripremi za kraj i brizi za one koji nakon rastanka ostaju. To su principi koji se danas u svijetu prihvaćaju i za veliki broj drugih grana medicine, kao osnovne sastavnice pristupa bolesnom čovjeku.

Kongres smo koncipirali polazeći od činjenice da je zbrinjavanje kroničnih bolesnika u Hrvatskoj krajnje neadekvatno. A njihov se broj iz godine u godinu naglo povećava i zato jer je savremena medicina značajno povećala učestalost preživljavanja i zato jer naše društvo kao cjelina, naglo stari i zbog niskog nataliteta. Sada je stanje alarmantno, a što će biti već za desetak ili više desetaka godina….? Treba nam radikalna reforma postojećih ustanova , ali prije svega moramo znati koje usluge određeni naziv ustanove pokriva. Unutar donekle kvalitetnih sistema mogu se lako, uz neprevelika dodatna kadrovska i obrazovna ulaganja, organizirati i mobilne palijativne jedinice/timovi.

Zaključci kongresa

Zaključci kongresa se mogu sažeti u:

1. prioritet je izobrazba djelatnika palijativne skrbi na savremenoj razini. Parola:
” Palijativna skrb i hospicij su u prvom redu primjereno izobraženi djalatnici, a ne zgrade…! “
2. Treba nastaviti reformu zdravstva uz uključivanje palijativne skrbi svuda gdje se pati i umire, kod kuće, u Domovima za starije i nemoćne, u bolnicama/klinikama, u ustanovama za kronične bolesnike itd.
3. Treba nastaviti raditi na proširenju zakona o zdravstvenoj zaštiti i izradi normi i standarda u palijativnoj skrbi.
4. Treba organizirati projekt potreba za palijativnom skrbi na republičkoj razini. Rezultate treba izraziti u minimalnim kadrovskim i materijalnim potrebama.

Uspjeli smo izdati knjigu radova i sažetaka pod naslovom Hospicij i palijativna skrb-osnovno ljudsko pravo!

Autori: Anica Jusić i Marijana Braš,
Hrvatsko društvo za hospicij i palijativnu skrb, HLZ

Udruga za prevenciju prekomjerne težine

(Visited 27 times, 1 visits today)