Palijativna medicina u Koprivničko-Križevačkoj županiji 2011. godine

Ambulanta za palijativnu medicinu i Dnevni boravak za palijativne bolesnike u Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ u Koprivnici započela je s radom 18. travnja. Prostor je službeno otvoren 12.svibnja 2011. i od tada je učinjeno oko 200 ambulantnih pregleda te 150 prijema palijativnih bolesnika u Dnevni odjel. U Ambulanti se provodi znanstveno istraživanje “Razlike u percepciji boli onkoloških bolesnika u Koprivničko-križevačkoj županiji“.

U radu Ambulante sudjeluju stalni tim specijalist anesteziolog, viša medicinska sestra ,te dvije srednje medicinske sestre, psiholog, psihijatar, te povremeno svećenik. U tijeku je razvoj sustava portabilne analgezije za palijativne bolesnike i terapijske grupe za palijativne bolesnike.

U smislu unapređenja kvalitete pružene skrbi i liječenja palijativnih bolesnika, organiziran je i 1. Međunarodni interaktivni tečaj „Cancer pain“ 11. rujna 2011. Na tečaju sudjeluje 30-ak liječnika raznih specijalnosti iz Koprivničko-križevačke županije. Predavači na tečaju su Prof.dr. Rudolf Likar, predstojnik Sveučilišne anesteziološke klinike u Klagenfurtu, Austrija, Predsjednik Austrijskog društva za liječenje boli i Dr.med.Dipl.Soc. Reinhard Sittl, voditelj Centra za liječenje boli (Scmerzzentrum) Sveučilišne klinike u Erlangenu, Njemačka. Oba predavača su i voditelji Europske škole boli (European Interactive Pain Course) koja se svake jeseni održava u Klagenfurtu, Austrija. Kliničko iskustvo i vještina koju će prenijeti na slušače ovog tečaja nesumnjivo će doprinijeti poboljšanju kvalitete u radu, poglavito u segmentu liječenje maligne boli u djece i odraslih. Kao gost predavač na tečaju sudjeluje i dr.sc. Marijana Braš, psihijatar, Predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicnu Hrvatskog liječničkog Zbora s predavanjem iz područja psihoonkologije.

Posljednja izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, od srpnja 2011. koja je omogučila palijativno liječenje u bolnicama u Hrvatskoj, važan je korak prema definiranju oblika i funkcioniranja palijativne medicine u bolničkim sustavima. U tom smislu, i u ovom času se čine napori u Općoj bolnici Koprivnica, kako bi palijativni bolesnici imali mogućnost pune i stalne skrbi i liječenja u punom opsegu.

 

Dr.med. Mato Devčić
Voditelj Ambulante za palijativnu medicinu
i Dnevnog boravka za palijativne bolesnike
Opća bolnica „ Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

 

(Visited 51 times, 1 visits today)