Osnivanje ogranka HDH/PS u Osijeku

Upravni odbor Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a primio je zamolbu za osnivanjem ogranka HDH/PS u Osijeku.

Na sastanku Upravnog odbora održanog 15. lipnja 2009. godine, predsjednica inicijativnog odbora ogranka Osijek dr. Branka Kandić-Splavski upoznala je članove Upravnog odbora o planovima za osnivanjem i budućim aktivnostima ogranka.

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku o osnivanju ogranka društva u Osijeku, a sukladno Pravilniku o radu Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a od siječnja 2009. godine (članak 22.)

(Visited 5 times, 1 visits today)