Održan Tečaj III. kategorije Organizacija palijativne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Održan Tečaj III. kategorije Organizacija palijativne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji

U organizaciji DZ Vukovar, DZ Vinkovci, DZ Županja, Opće županijske bolnice Vukovar i Bolnice hrvatskih veterana i Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. listopada 2015. u Pastoralnom centru sv. Bono u Vukovaru održan je Tečaj III. kategorije „Organizacija palijativne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji“. Tečaj je namijenjen patronažnim medicinskim sestrama i tehničarima, medicinskim sestrama i tehničarima u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti i medicinskim sestrama u domovima za starije i nemoćne.

Voditelji tečaja:

Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn.
Agneza Aleksijević, dipl.med.techn, mag.med.techn.
Dinka Kalaica, bacc.med.techn. predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Vukovarsko srijemske županije
Janja Stojanović, mag.med.techn.

13:00 – 13:45 Organizacija palijativne skrbi u RH

Načela i pristupi u organiziranju sustava palijativne skrbi u RH,

Organizacja palijativne skrbi u Vukovarsko srijemskoj županiji prema strateškom planu

Vlasta Vučevac,

dr.med.spec.gerontologije

 

13:50 – 14:35 Organizacija i rad mobilnog palijativnog tima Doma zdravlja Vukovar

Iskustva u dvogodišnjem radu mobilnog palijativnog tima Doma zdravlja Vukovar i Centra za koordinaciju palijativne skrbi Vukovar

Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn.

Dunja Raguž, bacc.med.techn.

Domagoj Matanović, mag.psihologije

14:40 – 15:25 Organizacija i rad palijatvne skrbi Doma zdravlja Vinkovci i Doma zdravlja Županja ;  Uloga i zadaća izabranog obiteljskog liječnika Dinka Kalaica, bacc.med.techn.

Katica Hrstić, dr.med.spec.obiteljske medicine

PAUZA

 

15:45-16:30 Bolnički palijativni tim (organizacija i rad timova):

1.     Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana – rad bolničkog palijativnog tima

 

 

1.     Opća županijska bolnica Vinkovci- rad bolničkog palijativnog tima

 

 

 

Agneza Aleksijević, dipl.med.techn.,mag.med.techn.

Tatjana Peranović,bacc.med.techn.

 

Marina Žeko, bacc.med.techn.

Marija Klen,bacc.med.techn.

16:35 – 17:20 Suvremeni pristupi liječenju boli Zorica Pejnović, dr.med.spec.anesteziolog

Marko Papić, dr.med.spec. anesteziolog

17:25-18:10 RADIONICA

Palijativni bolesnik – primjena subkutane infuzije

 

Dunja Raguž,bacc.med.techn.

(Visited 69 times, 1 visits today)