Obilježavanje svjetskog dana hospicija i palijativne medicine u Hrvatskoj

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA HOSPICIJA I PALIJATIVNE MEDICINE U HRVATSKOJ

10. listopada 2009.

Hrvatski liječnički dom, Šubićeva 9, 10000 Zagreb

PRELIMINARNI PROGRAM

I  STRUČNI DIO

HLZ, Šubićeva 9, 10. listopada

9-14 sati

8:00 – 8:30  Registracija sudionika

8:30 – 8:45  Otvorenje skupa – Lijekovi od riječi

8:45 – 9:00  Što je Svjetski dan palijativne skrbi i ovogodišnja tema „Discover Your Voice”, s osvrtom na stanje u Hrvatskoj

9:00 – 9:15   Pozdravne riječi su-organizatora i gostiju

9:15 – 10:30   ZAŠTO U HRVATSKOJ  JOŠ UVIJEK NEMA USTANOVE ZA PALIJATIVNU MEDICINU?

Kako razviti palijativnu medicinu u zemlji? (preporuke WHO)

– Kritički osvrt na važeća zakonska rješenja u republici Hrvatskoj (što ćemo s palijativnom medicinom na sekundarnoj i tercijarnoj razini)
– Normativi i standardi
– Organizacija ustanova i školovanje za palijativnu skrb
– Hrvatska deklaracija o palijativnoj medicini
– Potreba za Nacionalnom strategijom o palijativnoj medicini
– Rasprava

10:30 – 11.00  pauza za kavu

11:00 – 12:30  OBILJEŽAVANJE GODINE POSVEĆENE KARCINOMSKOJ BOLI

Totalna bol u palijativnoj medicini
Farmakoterapija boli
Nefarmakološke tehnike ublažavanja boli
Radioterapijske metode ublažavanja boli
Liječenje boli kod djece
Organizacija Ambulante za bol u Ustanovi za palijativnu medicinu

12:30-13:00  Kratka sponzorirana izlaganja  

13:00 – 14:00   Važna pitanja u palijativnoj medicini – I dio

– Edukacija
– Etički aspekti u palijativnoj medicini
– Evaluacija palijativne skrbi
– Uloga obiteljskih liječnika u palijativnoj medicini
– Rehabilitacija u palijativnoj medicini
– Potporno liječenje onkoloških bolesnika
– Psihološka pomoć oboljelima i obitelji

14:00-14:30 Kratka sponzorirana izlaganja  

14:30- 15:00 domjenak

15:00- 17:00   Važna pitanja u palijativnoj medicini – II dio

– Uloga medicinskih sestara u palijativnoj medicini
– Uloga farmaceuta
– Uloga defektologa i radnih terapeuta
– Duhovna pomoć
– Palijativni timovi
– Pedijatrijska palijativna medicina
– Palijativna medicina i gerijatrija
– Radna sposobnost teških bolesnika
– Komunikacija oboljelih, obitelji i zdravstvenih profesionalaca
– Uloga medija
– Edukacija studenata medicine
– Iskustva udruga : Hrvatska udruga prijatelja hospicija, Sve za nju, HKLD, Glava gore, KUZ, Udruga prijatelja hospicija Osijek 1998 i dr.

18:00 Press-konferencija

19:00 – 21:00   Centar za psihološku pomoć ženama oboljelim od raka udruge „Sve za nju”: Promocija priručnika za bolesnike „Emocije i karcinom
Ovaj će događaj biti ujedno i svečana proslava Svjetskog dana mentalnog zdravlja i međunarodnog pokreta  „Voices for Hospices” u Hrvatskoj;
Koordinatori proslave: Marijana Braš, Vesna Andrijević-Matovac

(Visited 11 times, 1 visits today)