Najtežim bolesnicima na raspolaganju – Karlovačka županija