Drugi kongres palijativne skrbi Hrvatske sa međunarodnim učešćem

PROGRAM
pod visokim pokroviteljstvom Stjepana Mesića, predsjednika RH

Pokrovitelji:Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH
Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH)
Organizatori: Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb, HLZ
Hrvatsko društvo za gerijatriju i gerontologiju, HLZ
Hrvatsko društvo za psihosomatiku, HLZ
Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite.,HLZ
Klinika za psihološku medicinu KBC, Zagreb
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
Hrvatska udruga prijatelja hospicija
Koalicija udruga u zdravstvu
MEDIUS – udruga za ljudska prava u medicini i zdravstvu

Glavni sponzori: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Muzej za umjetnost i obrt, Gruenenthal
Sponzori: Velebit, Hypobanka,

Koordinatori kongresa: Marijana Braš i Anica Jušić

Organizacijski odbor
predsjednica: Marijana Braš
članovi: Ivana Bandović Ožegović, Maja Boban, Silvija Brkić, Biserka Budigam, Nataša Debogović, Julijana Franinović-Marković, Hrvoje Hoffman, Zoran Lončar, Stana Lovrić, Gordana Špoljar, Žarka Zalar

Programski odbor:
predsjednica: Anica Jušić
članovi: Marijana Braš, Stjepan Krajačić, Nada Kraljević, Luka Kovačić, Zoran Lončar, Ana Stavljenić Rukavina, Melita Stipančić, Vlasta Vučevac

Počasni odbor: Izet Aganović, Ljubo Barić, Antun Cvek, Svjetlana Čala, Vida Demarin, Theodor Durrigl, Rudolf Gregurek, Desa Grubić-Jakupčević, Davor Ježek, Stjepan Krajačić, Jadranka Kosor, Ivo Mlinarić, Jadranka Mustajbegović, Dubravka Pezelj, Željko Poljak,Valentin Pozaić, Sanja Predavec, Branimir Richter, Ruža Sabol, Dunja Skoko-Poljak, Mirko Šamija, Biserka Valjak, Barbara Wolf, Anton Zimolo
Uvod u kongres

Bilo je to davno prije više od 50 godina kad mi je otac u jednoj kriznoj situaciji pričao slijedeću priču. Miho Pracat, brodovlasnik Dubrovačke republike izgubio je sve što je imao i pošao na dubrovačke mire, kako bi se bacio niz stijene u more i vidio je malu guštericu kako se muči i muči – htjela se popeti na zidić. I blizu vrha bi pala i opet … i opet i … konačno je ostala na vrhu… odmarajući se na suncu. I gospar se trgnuo… ako može gušterica biti tako uporna i konačno uspješna, mogu i ja. I vratio se i pokušao je opet… ostvarivši sada bogatstvo.

Zadnje godine su za hospicijski pokret u Hrvatskoj bile vrlo teške. Osnovni nam je problem razumjevanje i osjetljivost javnosti za nešto što se ne da izraziti kao „bruto” ili „neto”. Važno je postići „službeno” razumjevanje za osnovne probleme u organizaciji zdravstva u kojem nije jasno što tko mora ili smije raditi. Kvalitetna organizacija zaštite zdravlja se mora osnivati na transparentnosti. Moramo si dozvati u pamet i priznati da smo na mnogo područja izgubili na kvaliteti, koju smo već imali na europskoj razini. Moramo naći snage za pogledati istini u oči, da smo zaboravili na onu Štamparovu parolu: „zdravlje za sve” .
Naša aktuelna parola je Hospicij i palijativna skrb – osnovno ljudsko pravo za sve – i bogate i siromašne. Smrt dostojna čovjeka ne smije biti luksuz bogatih.
Htjeli bi ovim kongresom upozoriti na osnovne nedostatke i ponuditi neka rješenja koja su već na mnogo mjesta u svijetu, obična svakodnevica.
U nadi se živi… u nadi se mre…u nadi je život…. spriječimo da budu u pravu pesimisti, koji kažu – u nadi je sve .

Petak, 10. prijepodne, Velika dvorana

9.00 –10:00 Otvorenje: Umjetnički program
Marijana Braš i predstavnici pokrovitelja i organizatora

TEMA I

Reorganizacija zdravstva i palijativna skrb
Predsjedništvo: Stjepan Krajačić, Vlasta Vučevac, Anica Jušić

1. 10:00 – 10:30 Uvodno predavanje
Ranko Stevanović: Inovativna reforma zdravstvene zaštite- kakva bi trebala biti?
10:30 -11:00 odmor uz kavu.

2. 11:00 -11:15 Anica Jušić: Počnimo reformu sa definicijom ustanove. Koje su razlike između domova za umirovljenike, domova za starije i nemoćne, bolnica za kronične bolesti, ustanove za produženo liječenje, gerijatrijskih odjela i hospicija? Jesu li sve to bolnice B-tipa?
3. 11:15 – 11:30 Vlasta Vučevac: Gdje smo u zdravstvenoj organizaciji domova za starije i nemoćne
4. 11:45 –12:00 Ana Butković: Reforma putem Centara izvrsnosti
5. 12:00 – 12.15 Luka Kovačić i Spomenka Tomek Roksandić: Organizacija ustanova i školovanje za palijativnu skrb iz perspektive javnog zdravstva
6. 12:15 – 12:30 Ljiljana Klarin: Palijativna skrb iz perspektive obiteljskog liječnika
7. 12:30 – 12:45 Anica Jušić: Dopusti i naknada za njegovatelje umirućih, kao što ih imaju roditelji novorođene ili teško bolesne djece.
8. 12:45 – 13:00 Dino Braš: Zdravstveno osiguranje i palijativna skrb
13:00 – 13:15: rasprava

13:15 – 14:00 ručak

Petak, 10. poslije podne, Velika dvorana

Quo vadis palijativna skrb u Hrvatskoj
Predsjedništvo: Žarka Zalar, Julijana Franinović Marković, Ivan Šklebar

9. 14:00 – 14:20 Morana Brkljačić: Potrebe građana nezdravstvenog profila i zdravstvenih djelatnika Republike Hrvatske za organiziranim sustavom palijativne skrbi i izgradnjom hospicija.

14:20 – 16:00 Radionica : Quo vadis palijativna skrb u Hrvatskoj –2 godine kasnije- problemi i prijedlozi rješenja
Voditeljica: Julijana Franinović Marković
Učesnici rasprave: Slavetić Gordana i Žarka Zalar ( Koprivnica), Ivan Šklebar ( Bjelovar), Morana Brkljačić (Rijeka), Adalbert Lulić ( Rijeka), Karmen Kukolja (Varaždin), Vicko Rebić (Vinkovci) Anica Jušić (Zagreb), Nada Kraljević (Zagreb, Klinika za tumore) i dr.

16:00 -16:30 Odmor

Quo vadis palijativna skrb u svijetu
Predsjedništvo: Marijana Braš, Zoran Lončar, Morana Brkljačić

10. 16:30 – 16:50 Safija Kalajlić i Sefika Delagić (BiH, Tuzla): Organizovano zbrinjavanje pacijenata u terminalnom stadiju bolesti – iskustva iz palijativne njege UKC-a Tuzla
11. 16:50 – 17.00 Osman Sinanović (BiH, Tuzla) Perspektive razvoja palijativne neurologije u Tuzli
12. 17:00- 17:20 Tania Becker: (Njemačka ) Mrs.Li’sDeparture: Dying in a Chinese Hospice-Problems and Perspectives
12. 17:20 – 17:40 Emese Somogy-Žalud (Hawaii): Palliative care in USA
13. 17:40 – 17:50 Anica Jušić i Dubravka Pezelj: Palijativna skrb, kao racionalniji oblik zdravstvene zaštite.
17: 50 – 18:00 rasprava

Subota, 11. prije podne, Velika dvorana
TEMA II.

Ublažavanje simptoma u krajnjem stadiju neizlječive bolesti Predsjedništvo: Zoran Lončar, Ranka Baraba, Marinka Mravak- Stipetić

1. 9:00 – 9:10 Ranka Baraba: Ambulanta za bolna stanja u neurologiji, OB “Sv. Duh”
2. 9:10 – 9:20: Vanja Bašić-Kes: Principi rada u ambulanti za bol Neurološke klinike KB-a “Sestre milosrdnice”
3. 9:20 – 9:40 Zoran Lončar: Pokušaj definicije algoritma i tehnika u prevenciji i terapiji bolnih stanja krajnjeg dijela života
9:40 – 10:00 rasprava

10:00 – 10: 15 odmor:

4. 10:15 – 10:35 Anica Jušić: Terminalna stanja bolesnika od ALS u kućnoj hospicijskoj skrbi.
5. 10:35 – 10:55 Željko Krznarić (Fresenius Kabi): Inapetencija i kaheksija
6 10:55 – 11:25 Marinka Mravak-Stipetić: Njega usne šupljine – algoritam
11:25 – 12:00 rasprava

12:00 – 13:15
Oktalfarma ? i Swiss – Pharma?
Vida Kokot-Drkulec (Abbott): Uloga enteralne prehrane u palijativnoj skrbi.
Zoran Lončar (Gruenenthal):Suvremeni analgetici u palijativnoj medicini.

13:15- 14:00 ručak

Subota, 11. poslije podne, Velika dvorana
TEMA III.

Psihološko-psihijatrijski vidovi palijativne skrbi,
Predsjedništvo: Rudolf Gregurek, Melita Stipančić, Tereza Salajpal

1. 14:00 – 14-20 Rudolf Gregurek: Zašto sam u nastavu Katedre za psihologijsku medicinu uključio i poglavlja palijativne medicine
2. 14:20 – 14:40 Narcisa Sarajlić: Psihodinamski pristup fenomenu smrti
3. 14:40 – 15:00 Marijana Braš: Dijagnostika i liječenje komorbiditetnih psihijatrijskih poremećaja kod bolesnika i članova obitelji
4. 15:00 – 15:20 Sanda Anton: Što je to u praksi – psihoonkologija
5. 15:20 – 15:40 Lovorka Brajković: Kvaliteta života – mjerila
6. 15:40 – 16:00 Melita Stipančić: Psihologijski testovi u procjeni obitelji i bolesnika

16:00 – 16.15 Odmor

16:15 – 17:45: Radionica – Primjena psihofarmaka u palijativnoj medicini (Alkaloid, Servier, Lundbeck, Krka). Voditeljica: Marijana Braš

17:45 – 18:00 Radionica – Strah od smrti
Uvodničarke i voditeljice:
Melita Stipančić (Sanjala sam o smrti)
Tereza Salajpal (Pisala sam o smrti)

________________________________________________________________________

19:00 – 21:00 Muzej za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10
Proslava Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi
Koordinatori proslave: Marijana Braš, Silvija Brkić i Hrvoje Hoffman

Umjetnički program

Silvija Brkić: Veselimo se da je MUO osmi put domaćin promidžbe palijativne skrbi
Marijana Braš: O značenju “Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi”
Anica Jušić, Maja Boban i Hrvoje Hoffman: Hrvatska deklaracija o palijativnoj skrbi i njezini odjeci
Gordana Špoljar: O akciji “…a zbogom!?”
Vođeno razgledavanje nove postave MUO-a
_____________________________________________________

Nedjelja, 12. prijepodne,velika dvorana
TEMA IV

Psihosocijalni problemi, obitelj i dobrovoljci
Predsjedništvo: Ivana Bandović Ožegović, Biserka Butigam, Stana Lovrić

1. 9:00 – 9:15 Ivana Bandović-Ožegović: Kompetencije socijalnog radnika u
palijativnoj skrbi u Hrvatskoj i u svijetu
2. 9:15 – 9:30 Gordana Špoljar: Obitelj kao glavni član hospicijskog tima u skrbi oko
bolesnika od prvog telefonata do sprovoda

3. 9:30 – 9:45 Biserka Butigam Anticipatorno i post mortem žalovanje – kao društveniizazov.9: 45 -10:00 rasprava

10:00–11:00 Radionica- Nezdravstveni dobrovoljci i obitelj kao”oni koji se brinu”
Uvodničari i voditeljice rasprave:
Stana Lovrić: Nezdravstveni dobrovoljci – od razvoja dobrosusjedske
pomoći do organiziranja zajednice u borbi za promjenom.
Ivana Bandović-Ožegović: Naši nezdravstveni dobrovoljci, profil,
edukacija i akcija.
Blanka Horvat: Krijesnice

11:00 – 11:45 odmor uz domjenak i razgledavanje postera.

11:45-12:45 Radionica – Uloga nevladinih udruga u razvitku palijativne skrbi
Voditelj: Dino Braš (MEDIUS)
Uvodničari:Mensura Dražić (Koalicija udruga u zdravstvu)
Vesna Andrijević-Matovac: (Sve za nju)
Gordana Špoljar( Hrvatska udruga prijatelja hospicija)

12:45-13:30 Radionica – Studenti Medicinskog fakulteta i palijativna skrb.
Uvodničarka i voditeljica rasprave: Marijana Braš i Ana Zelić

13:30 – 14:00 Zatvaranje kongresa i oblikovanje zaključaka uz umjetnički program
UPUTE ZA SUDJELOVANJE

Kotizacija – 700,00 kn, za medicinske sestre i specijalizante 500,00 kn.
Žiro račun: 2360000-1101214818 poziv na br.02268129

Od kotizacije su oslobođeni umirovljenici, studenti, nezaposleni, članovi kongresnih odbora i pozvani predavači te dobrovoljci Hrvatske udruge prijatelja hospicija i drugih dobrovoljačkih udruga.
I oni slušači koji neće platiti kotizaciju, molimo da se bezuvjetno zabilježe u popis slušača uz osnovne generalije na recepciji kongresa u predvorju. Dobiti će i dio publikacija. Oni koji plate kotizaciju dobiti će torbe i badgeve sponzorirane od Gruenenthala

Pozvana predavanja bit će objavljena in extenso, a tekst pripremljen za publikaciju molimo poslati u dogovoru s koordinatorima kongresa, elektronskom poštom na: [email protected] ili [email protected] Molim pridržavati se određenog vremena i omogućiti kratku raspravu i neposredno nakon predavanja.

Materijale izlaganja ( power points i drugo) predati studentskoj tehničkoj službi HLZ-a prije početka sjednica ujutro i poslije podne.

Prijavljeni posteri biti će izloženi u maloj dvorani desno od glavnog ulaza Postaviti će ih se u subotu ujutro, a komentirati u nedjelju od 11:00 do 11:45, kad je potrebno da uz njih bude prisutan i autor /i

Organizacioni detalji
Kongres će biti bodovan prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara, te Hrvatske psihologijske komore..

Radi hotelskog smještaja obratiti se na: ili e-mail: [email protected] ili Regionalni hospicijski centar, Hirčeva 1, 10000 Zagreb.

Molimo predstavnike tvrtki aktivnih sudionika ili sponzora da održavaju kontakt sa dr.Zoranom Lončarom na e-mail: [email protected]. On je zadužen za ekonomsku koordinaciju.

Novinari ! Želimo Vas obavjestiti da će 9.10. (četvrtak) u 11:00 biti press konferencija u podrumskoj maloj dvorani, desno od glavnog ulaza u Muzej za umjetnost i obrt (MUO). Naslov konferencije je „Quo vadis palijativa u Hrvatskoj”: Voditelj konferencije će biti: Veljko Đorđević. Na pitanja će odgovarati Marijana Braš, Anica Jušić, Stjepan Krajačić i Zoran Lončar

(Visited 107 times, 2 visits today)