Kategorija: Prošla događanja

5. kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji

20. rujna, 2016
Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ), Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za psihološku medicinu KBC-a Zagreb, duže vrijeme aktivni...

Održana Konferencija u Puli

10. listopada, 2015

Konsenzus konferencija o modelu uspostave i razvoja palijativne skrbi na području Karlovačke županije

7. travnja, 2015
Konsenzus konferencija o modelu uspostave i razvoja palijativne skrbi na području Karlovačke županije U utorak, 7. travnja, na Svjetski dan zdravlja u organizaciji Karlovačke županije održana je Konsenzus konferencija o...