SIMPOZIJ s međunarodnim sudjelovanjem – CJELOVITA SKRB ZA PALIJATIVNOG BOLESNIKA – Vukovar 17.-19.10.2019.

SIMPOZIJ s međunarodnim sudjelovanjem – CJELOVITA SKRB ZA PALIJATIVNOG BOLESNIKA – Vukovar 17.-19.10.2019.