Praktičan pristup bolesniku sa demencijom

Praktičan pristup bolesniku sa demencijom

Poslijediplomski tečaj pod nazivom “Praktičan pristup bolesniku s demencijom” održan je 22. svibnja 2015., u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacije vještine, Šalata 4 u Zagrebu.
Naziv tečaja je osmišljen s namjerom naglašavanja orijentacije k svakodnevnoj praktičnoj primjeni novih saznanja iz područja kognitvne neurologije. Predavanja su bila multidisciplinarna i obuhvatila različita područja uključivši prepoznavanje, dijagnostiku, liječenje i zbrinjavanje bolesnika s Lewy bodi demencijom, demencijom u sklopu Parkinsonove i Alzheimerove bolesti.
Polaznici su stekli znanje o komunikacijskim vještinama koje su neophodne za uspješno liječenje bolesnika te uspješnu suradnju s njihovim obiteljima.
Tečaj je prema svojoj koncepciji polaznicima pružio teoretsku i praktičnu podlogu za kompetentno zbrinjavanje neuroloških bolesnika u cilju unapređenja kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji.
Voditelji tečaja bili su doc.dr.sc. Nataša Klepac, dr. med. i prof.dr.sc. Fran Borovečki, dr. med.

(Visited 78 times, 1 visits today)