Cjelovita skrb za palijativnog bolesnika – Vukovar 17.-19.10.2019.