5. kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji

5. kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji

Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ), Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za psihološku medicinu KBC-a Zagreb, duže vrijeme aktivni u projektu „Na prvoj crti zdravlja“, organizirali su 5. kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji.
Kongres je održan od 15. do 18. rujna 2016.

Glavni cilj projekta su stručne, znanstvene, nastavne i javnozdravstvene aktivnosti povezane sa zdravljem hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Projekt Na prvoj crti zdravlja je već postao prava platforma u kojoj surađuju brojne institucije i pojedinci iz cijele Hrvatske. Stanovništvo i struka suočeni su s dramatičnim pokazateljima o pobolu i smrtnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, što zahtijeva hitan i kvalitetniji razvoj preventivnih programa, osmišljavanje interdisciplinarnih terapijskih programa kao i razvoj palijativne skrbi za one branitelje i članove njihovih obitelji koji boluju od neizlječivih bolesti. Potrebna su daljnja istraživanja na ovom području, kao i pozitivna senzibilizacija hrvatske javnosti te edukacija profesionalaca o boljim načinima pomoći ovoj populaciji. Cjelokupne aktivnosti vode se i pod sloganom „Pomozimo živima!“.

Vodeća tema kongresa bila je zaštita i unaprjeđenje zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Ovaj izbor glavne teme proizašao je iz zabrinjavajućih podataka o mortalitetu i morbiditetu ove populacije, gdje su uz visoku prevalenciju psihičkih bolesti prisutne i brojne somatske bolesti u kojima psihološki faktori imaju veliku ulogu.

Suvremene spoznaje iz psihoneuroendokrinoimunologije i neuroznanosti ukazuju na posljedice kroničnog stresa i psihotraume o kojima struka treba razgovarati, a poseban je problem i pitanje sekundarne traumatizacije i transgeneracijskog prijenosa traume.

Na kongresu vodila se rasprava je li moguće i kako zaustaviti ili barem usporiti ove zabrinjavajuće trendove pobola i pomora te gdje je mjesto i uloga psihijatrijske službe, javnog zdravstva ali i cjelokupne zajednice?

Postavljeno je pitanje je li struka dovoljno jedinstvena, sposobna i glasna sudjelovati u donošenju nacionalnih strateških planova koji se bave zdravljem ove populacije, koja čini velik dio ukupne hrvatske populacije.

Osim ove teme, na kongresu je bilo riječi i o najsuvremenijim spoznajama vezanim uz prevenciju i rehabilitaciju vodećih psihičkih poremećaja, suvremenim spoznajama vezanim uz terapiju (psihofaramakoterapija, psihoterapija, socioterapija) ali i o tome kako psihijatri kao struka vide zaštitu i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u Hrvatskoj.

Samo zajedno i interdisciplinarno, okrenuto ideji kulture zdravlja, moguće je učiniti novi iskorak u unaprijeđenju mentalnog zdravlja kao bitnog činitelja cjelokupnog zdravlja.

Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ snažno podupire ovaj projekt. U svojem tijeku bolesnici dolaze i do faze kad je potrebna palijativna skrb. O trenutnoj situaciji s palijativnom skrbi u Republici Hrvatskoj te o fazi implementacije u sustav zdravstva govorila je Predsjednica Društva u svom izlaganju.

(Visited 45 times, 1 visits today)