Kategorija: Prošla događanja

3. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem

7. svibanj, 2018
U Puli je od 4. do 6. svibnja 2018. godine održana 3. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem PALIJATIVNA SKRB U ZAJEDNICI – HRVATSKA I EUROPSKA ISKUSTVA

5. kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji

20. rujan, 2016
Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ), Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za psihološku medicinu KBC-a Zagreb, duže vrijeme aktivni...