Zapisnik IS 10.01.09.

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za hospicij / palijativnu skrb

SEKCIJA ZA BOL U PALIJATIVNOJ MEDICINI

 

Z A P I S N I K

Izborne Skupštine Sekcije za bol HDH/PS, HLZ

Održane 10.1. 2009. Zagreb

 

Članovi incijativnog odbora: dr Lončar, Dr Braš, Dr Bareta, Dr Jušić, Dr Kraljević, Dr  Grubić-Jakopčević, Dr Fumić, Dr Milošević, Dr Lončarić, Maja Boban. Silvija Brkić

Predsjednik inicijativnog odbora: Dr Lončar

 

Dnevni red:

1. Osnivanje Sekcije za bol HDH/PS, HLZ

2. Izbor predsjednika Sekcije, imenovanje tajnika i blagajnika

2. Prijedlog programa za 2009. godinu

 

Ad. 1.

Dr Lončar je rekao da se Sekcija za bol HDH/PS, HLZ osniva na prijedlog Inicijativnog odbora i uz suglasnost UO iz prosinca 2008. koji je iznesen na Izbornoj skupštini HDH/PS, HLZ.

Sekcija ima 10 članova.

Uz  prijedlog inicijativnog odbora za osnivanje Sekcije za bol, članovi UO HDHPS, HLZa su na sjednici UO HDHPS održanoj odmah nakon Izborne skupštine bili mišljenja o potrebi da se osnuju i Sekcije za edukaciju u palijativnoj medicini te Sekcija za partnerstvo u razvoju palijativne medicine, o čemu će UO odlučivati po dobivenim pismenim prijedlozima Inicijativnih odbora za pojedine navedene sekcije.

Prijedlog Inicijativnog odbora Sekcije za bol  je na Skupštini održanoj HDHPS od 10.1. 2009. jednoglasno prihvaćen.

Time smo dobili formalno-pravno pravo na održavanje izborne skupštine Sekcije za bol.

Ad. 2.

Za predsjednika Sekcije za bol u palijativnoj medicini je izabran predsjednik inicijativnog odbora za osnivanje Sekcije  Zoran Lončar, dr. med., anesteziolog na Klinici za traumatologiju u Zagrebu.

Za tajnika Sekcije za bol, predsjednik je imenovao dr Braš, a za blagajnika dr Baretu.

Predsjednik, tajnik i blagajnik činiti će UO Sekcije za bol, što je na izbornoj skupštini jednoglasno prihvaćeno.

Predsjednik je istaknuo veliku potrebu za osnivanjem Sekcije za bol, budući pitanje boli, a pogotovo maligne boli u palijativnoj medicini nije niti približno zadovoljavajuće riješeno. Edukacija struke i populacije, ali i suficijentno i zadovoljavajuća analgezija u svakodnevnoj praksi veliki su nam zadatak i cilj. Pitanje opiofobije samo je jedan u nizu koji čine mozaik problema algologije sa kojim sa svakodnevno susreću kolege i u populaciji i u struci.

Naglašeno je da je Sekcija i dio HDHPS, ali i samostalan subjekt, kad su u pitanju inicijative na koje trebamo i moramo odgovoriti.

Pravna legislativa Sekcije pratit će sve pravne protokole HDHPS i HLZ i temeljiti se na njima.

Ad. 3.

Predsjednik Sekcije obavijestio je članove da se 2009. obilježava godina karcinomske boli te da će HDH/PS organizirati edukaciju u obliku niza radionica maligne boli za liječnike obiteljske medicine i druge specijalnosti. U lipnju će biti centralni događaj – obilježavanje Godine karcinomske boli s predavanjem u Liječničkom zboru.

 

Zapisničarka:

Silvija Brkić, prof.

Predsjednik Sekcije:

Zoran Lončar, dr. med.

(Visited 16 times, 1 visits today)