Vukovaru na sjećanje – 2020.

Vukovaru na sjećanje – 2020.

Svi imamo neka svoja sjećanja, svi imamo neke svoje detalje u životu koje posebno pamtimo. Kao zdravstvenim djelatnicima koji rade s bolesnima, starima i osamljenima, u borbi za Vukovar najupečatljivija nam je ostala briga liječnika i medicinskog osoblja u u Vukovarskoj bolnici, vozačima Hitne pomoći koji su često pod rafalnom vatrom prevozili ili prenosili ranjenike do bolnice, svakom onom koji je bio i najmanji zupčanik na mehanizmu koji je održavao Vukovarsku bolnicu u funkciji, Vukovarsku bolnicu, instituciju u kojoj se radilo nadljudskim naporima i u nemogućim uvjetima sve do pada grada heroja.

(Visited 20 times, 1 visits today)