Predstavljen Hrvatski tjedan palijativne skrbi

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (CEPAMET) glavni je nositelj Hrvatskog tjedna palijativne skrbi kojim će se pod sloganom Čini dobro, osjećaj se dobro, u razdoblju od 03. do 14. listopada 2012. brojnim aktivnostima nastojati senzibilizirati stručnjaci i javnost o potrebi uvođenja palijativne skrbi u zdravstveni sustav, a sve to uz prikaze primjera dobre prakse širom Hrvatske.

Na konferenciji za medije, održanoj 04. listopada 2012. u prostorima CEPAMET-a predstavljen je Hrvatski tjedan palijativne skrbi pod sloganom Čini dobro, osjećaj se dobro. Potporu Tjednu pružio je Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, brojna stručna društva, deseci nevladinih udruga, istaknuti pojedinci i tisuće građana.

Palijativna medicina odnosi se na sveobuhvatnu skrb o osobi oboljeloj od neizlječive bolesti i članovima obitelji. Usmjerena je na ublažavanje psihičke i tjelesne boli, psihosocijalnu potporu bolesniku i članovima obitelji, pomoć u kontroli ostalih teških simptoma (problemi s hranjenjem, anemija, inkontinecija, dekubitus) te borbu za kvalitetan život oslobođen boli i patnje do kraja. Palijativna skrb uvažava bolesnika kao osobu sa svojim tjelesnim, psihološkim, socijalnim i duhovnim životom nastojeći uvijek sačuvati ljudsko dostojanstvo. Palijativna skrb je multidisciplinarna u svom pristupu, nudeći najosnovniji koncept zaštite odnosno zbrinjavanje bolesnikovih potreba, bilo da se o njemu skrbi kod kuće ili u bolnici.
(Copyright: Proglas komunikacije d.o.o.)

Konferenciju za medije vodio je predstojnik CEPAMET-a prof. dr. sc. Veljko Đorđevića zajedno s doc. dr. sc. Marijanom Braš, predsjednicom Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)