Tečaj trajnog usavršavanja HKLD-a

HRVATSKO KATOLIČKO LIJEČNIČKO DRUŠTVO
Sekcija za odgoj i obrazovanje

ETIKA I PALIJATIVNA MEDICINA

TEME I PREDAVAČI:

Bioetika i palijativna medicina
dr. sc. Morana Brkljačić Žagrović, dr. med.

Etika i psihološki aspekti u palijativnoj medicini
dr. sc. Marijana Braš, dr. med.

Etički aspekti palijativne skrbi
Matija Rimac, dr. med.

Palijativna skrb starijih osoba
Vlasta Vučevac, dr. med. gerontolog

Palijativna skrb iz aspekta liječnika primarne zdravstvene zaštite
prim. Slavko  Lovasić, dr. med. spec. obiteljske medicine

Bioetički aspekti palijativne skrbi u pedijatriji
Jasenka Stepan, dr. med. pedijatar
Kristina Vokić, VMS

Etički aspekti u liječenju karcinomske boli terminalnih bolesnika
Zoran Lončar, dr. med. spec. anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja

Katolička crkva i hospicijski pokret
prof. dr. sc. Valentin Pozaić, teolog

Suradnja svećenika i medicinskog osoblja u palijativnoj skrbi
prof. dr. sc. Mijo Nikić, teolog

 

U subotu, 07.studenog 2009.u dvorani Miroslav Čačković Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Šalata 3
Voditelji tečaja: dr.sc.Morana Brkljačić Žagrović, dr med. i Željka Šubarić, dr. med.

Kotizacija: 200,00 kn

Prijave: gđa. Slavica Grubišić

Tel. ili e-mail: [email protected]

Simpozij je bodovan po HLK

Predavači: 9 bodova

Slušači:     7 bodova

 

 

Poštovani;

zahvaljujemo  se  na Vašem odazivu za sudjelovanje u ovogodišnjem tečaju trajnog usavršavanja HKLD-a pod nazivom \”ETIKA I PALIJATIVNA MEDICINA\”.

Tečaj će se održati u subotu,  07. studenoga 2009. (subota) na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u dvorani Miroslav Čačković, od 9-15 sati.

Lijepo Vas molimo da nam pošaljete tekst predavanja  (od 15 – 20.000 znakova s razmacima) i sažetak na hrvatskom jeziku (ukoliko ste voljni i na engleskom)  na e-mail adresu: [email protected],  i [email protected] najkasnije do 20.09.2009. kako bi  na vrijeme mogli tiskati zbornik radova  za sudionike tečaja.

Vaše prijedloge i primjedbe glede programa, uputite nam na gore navedene e-mail adrese ili  telefon 01/2334-856 i na mobitel: 091 547 85 13 (Morana Brkljačić)

Želimo Vam ugodan odmor i veselimo se našem susretu u jesen!

 

U ime organizacijskog odbora HKLD-a:

Željka Šubarić, dr.med.

Dr.sc. Morana Brkljačić Žagrović, dr.med

(Visited 18 times, 1 visits today)