Tečaj palijativne medicine – II. obavijest

Tečaj palijativne medicine – II. obavijest

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MEDICINSKI FAKULTET

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PALIJATIVNU MEDICINU,
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

organiziraju

međunarodni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
I. kategorije

SUVREMENE SPOZNAJE IZ PALIJATIVNE MEDICINE

Voditelji tečaja:

dr.sc. Marijana Braš, dr.med.

doc.dr.sc. Veljko Đorđević, dr.med.

prof.dr.sc. Antonio Juretić, dr.med.

 

 mfz

 

Zagreb, 28. –  30. svibnja 2010. godine

Medicinski fakultet 

(dvorana Čačković )

Šalata 3b, Zagreb


 

 

 

Poštovani,

 

Izrazito nam je zadovoljstvo pozvati Vas na poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije pod nazivom „Suvremene spoznaje iz palijativne medicine“, koji će se od 28.-30. svibnja održati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj je tečaj zamišljen kao multidisciplinaran prikaz suvremenih spoznaja iz područja palijativne medicine.

Palijativnu skrb provodi kompetentan multidisciplinarni tim, a osnovni je cilj kontrola boli i drugih simptoma te psiholoških, socijalnih i duhovnih problema bolesnika i njihovih obitelji. Brojni aspekti palijativne medicine primjenjivi su i ranije tijekom bolesti, tako da se smatra da palijativno liječenje treba obuhvatiti razdoblje od dijagnoze neizlječive bolesti do razdoblja žalovanja nakon smrti bolesnika. Brojna i kompleksna pitanja s kojima se mora suočiti bolesnik sa životno ugrožavajućom bolesti kao i njegova obitelj prelaze mogućnost i stručnost samo jednog specijaliste. Zbog toga multidisciplinarni palijativni tim bez stroge hijerarhije okuplja razne stručnjake koji međuovisno i zajednički razvijaju programe i ciljeve liječenja. Svi zdravstveni profesionalci prema međunarodnim preporukama moraju biti adekvatno educirani na području palijativne medicine, a članovi obitelji i nezdravstveni dobrovoljci kao važni faktori u pružanju palijativne skrbi moraju biti prepoznati i osnaženi vladinom politikom. Palijativna medicina se u svijetu unazad nekoliko desetljeća ubrzano razvija kao moderna medicinska disciplina te je u nekim zemljama priznata i kao posebna specijalizacija. Nažalost, u Hrvatskoj unatoč zakonskoj regulativi još nema nijedne Ustanove za palijativnu skrb.

Budući da u Hrvatskoj zasad ne postoji cjelovita izobrazba stručnjaka iz područja palijativne medicine, upravo je cilj ovog tečaja da se polaznici upoznaju s osnovama palijativne medicine prilagođenim tečajem za stalno medicinsko usavršavanje. Uz plenarna predavanja tečaj će obuhvatiti i niz seminara i vježbi, s ciljem što veće interaktivnosti i približavanja problematike polaznicima kroz prikaze slučajeva i iskustvene grupe.

Tečaj je namijenjen liječnicima specijalistima i specijalizantima onkologije i radioterapije,  internističkim onkolozima, psihijatrima, anesteziolozima, pedijatrima, neurolozima, fizijatrima,  liječnicima obiteljske medicine te članovima palijativnog tima (medicinske sestre, socijalni radnici, fizioterapeuti, radni terapeuti, pravnici, duhovnici, psiholozi, defektolozi).

Tečaj je ujedno i dio akcije „Ostani uz mene“ čiji je cilj upravo senzibilizacija stručnjaka i javnosti za palijativnu medicinu te izgradnja i opremanje prve Ustanove za palijativnu skrb u RH.

Vjerujemo da ćete nam se i putem ovog tečaja pridružiti u zajedničkoj inicijativi za edukaciju na području palijativne medicine te se nadamo da će tečaj opravdati Vaša očekivanja.

Srdačan pozdrav,

Voditelji

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Pristupnice za sudjelovanje u tečaju molim pošaljite najkasnije do 24. svibnja 2010. na adresu:

Medicinski fakultet
Mario Cvek
10000 Zagreb, Šalata 3

ili na fax: 01 4590 270, ili na e-mail: [email protected] tel. 01 4566 966.

Za sve informacije, molim Vas da se obratite:

voditeljica tečaja dr. sc. Marijana Braš,
e-mail: [email protected], tel: 098 223 323

ili

tajnik tečaja Mario Cvek
e-mail: [email protected] tel. 01 4566 966, mob. 091 539 28 66

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje u tečaju iznosi 2.000,00 kn za specijaliste i 1.000,00 kn za specijalizante i ostale, a uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2340009–1110024619 s pozivom na broj 2310 i naznakom „Za tečaj „SUVREMENE SPOZNAJE IZ PALIJATIVNE MEDICINE“. Molimo polaznike koji su uplatili kotizaciju da uplatnicu ili presliku donesu sa sobom i pokažu tijekom registracije. Kotizaciju će biti moguće uplatiti i prije početka tečaja.

 

Važna obavijest:

Volonteri u nevladinim udrugama mogu slušati tečaj besplatno. Oni neće moći dobiti fakultetsku diplomu, ali ćemo im izdati potvrdu od Hrvatskog društva za palijativnu medicinu. Molimo zainteresirane da se također prijave.


PROGRAM TEČAJA S PREDAVAČIMA I TEMAMA

 

Petak, 28.  svibnja 2010.

11:00 – 12:00 Registracija

12:00 – 13:00   Svečano otvorenje tečaja i domjenak

I. OSNOVNA OBILJEŽJA PALIJATIVNE MEDICINE

13:00 Marijana Braš: Definicija i povijesni razvoj palijativne medicine u svijetu i Hrvatskoj
13:20 Ranko Stevanović: Epidemiologija smrti i umiranja
13:40 Marijana Braš: Modeli organizacije palijativne medicine
14:00 Ranko Stevanović: Osiguranje troškova i ekonomika u palijativnoj medicini

Kratka pauza

14:40 Julijana Franinović-Marković: Evaluacija rada u palijativnoj medicini
15:00 Morana Brkljačić Žagrović: Bioetički i zakonodavni aspekti u palijativnoj medicini
15:20 Luka Kovačić, Vlasta Vučevac: Osobitosti gerijatrijske palijativne medicine
15:40 Jasminka Stepan: Specifičnosti pedijatrijske palijativne medicine

Kratka pauza

II. KOMUNIKACIJA I PSIHOLOŠKI PROBLEMI U PALIJATIVNOJ MEDICINI 

16:20 Veljko Đorđević: Osnovna obilježja komunikacije
16:40 Rudolf Gregurek: Psihološke reakcije bolesnika na neizlječivu bolest
17:00 Marijana Braš: Priopćavanje loših vijesti (SPIKES protokol i drugi protokoli)
17:20 Mladen Havelka : Komunikacija među članovima tima
17:40 Ana Havelka: Komunikacija s obitelji
18:00 Melita Stipančić: Žalovanje
18:20 Zorana Kušević: Komunikacija s djecom
18:40 Maša Bulajić: Komunikacija s profitnim sektorom, udrugama bolesnika i medijima

 

19-20 Vježbe komunikacije (za sve zainteresirane)

 

Subota, 29.5. 2010.

III. BOL

9:00 Zoran Lončar: Koncept totalne boli kao filozofija terapije boli palijativnog bolesnika.
9:10 Antonio Juretić: Patofiziologija muskuloskeletne, visceralne i neuropatske boli
9:30 Zoran Lončar: Farmakoterapija boli u palijativnoj medicini.
9:50 Lidija Fumić-Dunkić: Nervni blokovi i kompleksne intervencijske terapije
10:10 Antonio Juretić: Kemoterapijske, radioterapijske i hormonalne manipulacije
10:30 Nada Kraljević: TENS i akupunktura
10:50 Diana Butković: Farmakološke i nefarmakološke specifičnosti pedijatrijske palijativne analgezije

Kratka pauza

IV. PALIJATIVNA SKRB U MALIGNIM I NEMALIGNIM BOLESTIMA

11:20 Višnja Majerić-Kogler: Dispneja, kašalj, KOPB i respiratorna terapija palijativnog bolesnika
11:40 Davor Miličić: Kardiovaskularni problemi
12:00 Vida Demarin: Neurološka palijativna skrb
12:20 Marinka Mravak Stipetić: Njega usne šupljine i ulceracija
12:40 Samir Husić: Klinička iskustva iz Centra palijativne njege – Hospisa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

Ručak

V. HITNA STANJA U PALIJATIVNOJ MEDICINI

14:00 Damir Nemet: Hemoragija, Anemija, Neutropenična kriza
14:20 Katarina Šakić: Kompresija kralježnične moždine, intestinalne opstrukcije, ascites, limfedem

VI. PSIHIJATRIJSKO/PSIHOLOŠKI ASPEKTI

14:40 Marijana Braš: Anksiozni i depresivni poremećaji, poremećaji prilagodbe
15:00 Ninoslav Mimica: Alzheimerova demencija, psihoorganski sindrom, konfuzija
15:20 Veljko Đorđević: Timski, multimodalni i multidisciplinarni pristup u palijativnoj medicini
15:40 Lovorka Brajković: Uloga psihologa
16:00 Vlado Jukić: Palijativna medicina u psihijatrijskoj ustanovi

Kratka pauza

16:30 -18:00  Vedran Bilić: Iskustvene grupe

Nedjelja 30.5.2010.

VII. GASTROINTESTINALNI PROBLEMI

9:00 Dina Ljubas Kelečić, Darija Vranešić Bender: Prehrana i hidracija palijativnog bolesnika
9:20 Željko Krznarić: Mučnina, povraćanje,konstipacija i maligna opstrukcija; Sindrom anoreksije, kaheksije i dehidracije
9:40 Vesna Golubović: Specifičnosti kliničke prehrane u bolničkim uvjetima

Kratka pauza

VIII. MULTIDISCIPLINARNI TIM U PALIJATIVNOJ MEDICINI

10:20 Mirko Šamija: Uloga onkologa u palijativnoj medicini
10.40 Renata Dobrila-Dintinjana: Što je  potporno liječenje onkoloških bolesnika?
11:00 Branka Kandić-Splavski: Lijekovi od lijepih riječi – uloga nevladinih udruga, projekata
11:20 Ljiljana Klarin: Uloga obiteljskog liječnika u skrbi palijativnog bolesnika
11:40 Ivanka Kotnik: Uloga palijativnog tima kućnih posjeta
12:00 Štefanija Ozimec Vulinec: Uloga medicinske sestre u palijativnoj skrbi
12:20 Mario Harapin: Uloga medija
12:40 Okrugli stol (Šamija, Đorđević, Juretić, Braš)

Zaključci i ispit

     

Popis nastavnika

Doc.dr.sc. Veljko Đorđević, specijalist psihijatar, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb
Dr.sc. Marijana Braš, dr.med, specijalist psihijatar, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb
Prof.dr.sc. Rudolf Gregurek, specijalist psihijatar, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb
Prof.dr.sc. Damir Nemet, specijalist internist-hematolog, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
Prof.dr.sc. Antonio Juretić, specijalist onkologije i radioterapije, Klinika za onkologiju, KBC Zagreb
Dr.sc. Zorana Kušević, specijalist psihijatar,  Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb
Prof.dr.sc. Vlado Jukić, specijalist psihijatar, Psihijatrijska bolnica Vrapče
Prof.dr.sc. Mirko Šamija, specijalist onkologije i radioterapije
Mr.sc. Samir Husić, dr.med., anesteziolog, Centar palijativne njege- Hospis, Univerzitetski klinički centar Tuzla
Prof.dr.sc. Mladen Havelka, psiholog, Zdravstveno veleučilište, Zagreb
Mr.sc. Nada Kraljević, specijalist fizijatar, Klinika za tumore Zagreb
Ana Havelka, psiholog, Klinika za psihijatriju zdravstvenog veleučilišta, KB Dubrava      
Dr.sc. Lovorka Brajkovic, psiholog, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb
Prof.dr.sc. Vesna Golubović, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, Klinika za anesteziologiju, KBC Rijeka
Melita Stipančić, psiholog
Dr.sc. Vedran Bilić, specijalist psihijatar, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb
Doc.dr.sc. Ninoslav Mimica, specijalist psihijatar, Psihijatrijska bolnica Vrapče
Zoran Lončar, dr.med, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, Ambulanta za bol Klinike za traumatologiju Zagreb
Mr.sc. Lidija Fumić Dunkić, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, Zavod za anesteziologiju, KB Sestara Milosrdnica
Prof.dr.sc. Željko Krznarić, Zavod za gastroenetrologiju i hepatologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
Prof.dr.sc. Davor Miličić, specijalist kardiolog, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb
Prof.dr.sc. Vida Demarin, Klinika za neurologiju, KB Sestara Milosrdnica
Prof.dr.sc. Višnja Mejrić-Kogler, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Prof.dr.sc. Katarina Šakić, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja,
Klinika za anesteziologiju, OB Sveti Duh
Prof.dr.sc. Marinka Mravak Stipetić, Zavod za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu
Mr.sc. Diana Butković, Klinika za dječje bolesti Zagreb
Dr.sc. Jasminka Stepan, Klinika za dječje bolesti Zagreb
Prim.dr.sc. Ranko Stevanović, HZJZ
Vlasta Vučevac, dr.med., Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ
Prof dr.sc. Luka Kovačić
Ljiljana Klarin, dr.med, Zadar
Branka Kandić Splavski, dr. med, Dom zdravlja Osijek
Dr.sc. Morana Brkljačić Žagrović, Medicinski fakultet Rijeka
Dr.sc. Julijana Franinović Marković, Poliklinika Salus Pula, Liga protiv raka Pula
Ivanka Kotnik, dr. med., Hrvatska udruga prijatelja hospicija
Štefanija Ozimec Vulinec, prof., Zdravstveno veleučilište
Mr.spec.oec. Maša Bulajić, dr.med., Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Mario Harapin, dr.med., novinar HRT
Dr.sc. Darija Vranešić Bender, nuticionist u Centru za kliničku prehranu, KBC Zagreb
Dina Ljubas Kelečić, mr.pharm., farmaceut u Centru za kliničku prehranu, KBC Zagreb
Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr.med., Katedra za internu medicinu, MF Rijeka

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

 

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
SUVREMENE SPOZNAJE IZ PALIJATIVNE MEDICINE

Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje

 

PRISTUPNICA

Ime i prezime ____________________________________________________________________

Kućna adresa _________________________________________________Tel.________________

Ustanova (naziv i adresa) ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tel. na poslu_____________________ Fax ___________________ E-mail___________________

Specijalist/specijalizant (zaokružiti) iz područja: ________________________________________

 

U _______________________

_______________________________        
Potpis

Tečaj palijativne medicine – II. obavijest – pdf

(Visited 67 times, 1 visits today)