Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi u Koprivnici

Na dan 12.10. svake godine obilježava se “Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi”.
Povodom tog važnog datuma Hrvatsko društvo za palijativnu medicine, Ogranak Koprivnica
i Hrvatski liječnički zbor, Podružnica Koprivnica organizirali su u petak 10. listopada 2014.
u dvorani Gospodarske komore Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici
sastanak i  stručna predavanjima sa sljedećim dnevnim redom:

1. “Strategija razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj“
Dr.med. Vlasta Vučevac, Predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ

2.  “Primjena opioidnih lijekova u liječenju kronične maligne boli”
Dr.med. Mato Devčić, Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

 

(Visited 11 times, 1 visits today)