Stručni sastanak bolničkih farmaceuta

U sklopu Hrvatskog tjedna palijativne skrbi od 12. do 14. listopada 2012. održan je stručni sastanak bolničkih farmaceuta u Bolu na Braču. Voditeljica edukacije iz palijatvne medicine bila je dr. Vlasta Vučevac. Nakon opsežnog i vrlo poučnog izlaganja dr. Vučevac, uslijedila je interakcija i rasprava o stanju palijative u bolničkom okruženju te ulozi bolničkih farmaceuta. Zaključak sastanka je:
u bolničke timove palijativne skrbi obavezno treba uključiti bolničkog farmaceuta jer je najkompetentniji u informiranju i savjetovanju pacijenta o:
– lijekovima:
načinu djelovanja,
nuspojavama i
interakcijama,
– načinu suzbijanja ili ublažavanja nuspojava;
– enteralnoj i parenteralnoj prehrani.
Bolnički farmaceut se primjerenom komunikacijom najlakše približava teško bolesnom pacijentu i može imati dovoljno vremena za komplementarnu psihoemotivnu podršku.

Zahvaljujemo gđi Branki Bogić, mr. ph. na dostavljenoj informaciji.

(Visited 7 times, 1 visits today)