Palijativna skrb

Palijativna skrb

Palijativna skrb

Palijativna medicina je sveobuhvatna skrb za bolesnika s uznapredovalom bolesti i za njegovu obitelj, s ciljem poboljšanja kvalitete života i promicanja prilagodbe na bolest, a sukladno pacijentovim potrebama, zahtjevima i željama, s tim da je prakticira kompetentan multidisciplinarni tim.

Više informacija
(Visited 6 times, 1 visits today)