Poreč: Skupština ravnatelja ustanova socijalne skrbi

Poreč: Skupština ravnatelja ustanova socijalne skrbi

Stotinjak ravnatelja i predstavnika centara za socijalnu skrb, državnih i privatnih domova za starije, nemoćne i psihički bolesne osobe te sličnih institucija okupilo se 21. i 22. ožujka 2013. u Poreču na dvodnevnoj radno-edukativnoj skupštini Udruge ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske.
dr.Mladen PavićTema skupštine, koja se održava u Villi Polesini, je ”Dignititet i učinkovitost ravnatelja u socijalnoj skrbi”. Predsjednik udruge dr. Mladen Pavić istaknuo je da je cilj ne samo da sudionici iznesu svoja iskustva i probleme s kojima se susreću, već da ponude i rješenja.
– Diskutiramo o vaninstitucionalnoj skrbi, medijaciji, standardima kvalitete i svemu onome što može pomoći da učinkovitost našeg rada u praksi bude što bolja te da korisnicima pomognemo na najsvrsishodniji način. To znači da korisnik mora biti u središtu svih naših aktivnosti, objasnio je Pavić.
Svoje će zaključke i prijedloge ponuditi i javnosti, da se socijala ne bi spominjala samo u slučajevima kad se dogodi neki incident te ne bi li prenijeli poruku da se u ravnatelje i djelatnike u socijali može imati povjerenja.
“I mi smo ljudi, a greške se događaju svima koji rade, ali ovdje smo i da bismo te greške sveli na minimum. S druge strane, obratit ćemo se i nadležnom ministarstvu i institucijama, ne bismo li motivirali političare, uz prvom redu one iz lokalnih zajednica, da se više uključe u socijalnih programa gradova, općina i županija”, kazao je Pavić. Napomenuo je da Poreč to ima jako dobro riješeno, od smještaja u Domu za starije i nemoćne do socijalnog programa na službenoj web-stranici Grada.
Naglasio je da predstavnike centara treba rasteretiti birokratskih i administrativnih pitanja, povesti računa o neujednačenosti standarda u domovima za psihički bolesne osobe te o težnji obiteljskih centara da uđu u mrežu s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.
“Istovremeno, i mi se moramo prilagoditi ekonomskoj situaciji. No, kao ljudi i profesionalci uvijek moramo dati sve od sebe”, poručio je Pavić.
Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske ima 130 članova u četiri podružnice – Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Djeluje sedam godina, a u travnju će u Beogradu biti primljena u europsku udrugu.
Skupu je nazočila i predsjednica HDPM.

(Visited 29 times, 1 visits today)