Skupština Društva – Poziv

Zagreb, 31. siječnja 2013.

POZIV

Poštovana kolegice / poštovani kolega,

pozivamo Vas na Izbornu godišnju skupštinu Hrvatskog društva za palijativnu
medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora (HDPM), koja će se održati u subotu, 9. veljače
2013. godine, s početkom u 9,00 sati, u velikoj dvorani Centra za palijativnu medicinu,
medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Šalata 4 (prizemlje, lijevo) sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine, pozdravi uzvanika
2. Stručni dio skupštine:
Okrugli stol: Uloga volontera u palijativnoj skrbi – koordinator dr. Branka Kandić-Splavski;
3. Izborni dio Skupštine
Izbor tijela Skupštine: radno predsjedništvo, Verifikacijsko povjerenstvo, Izborno
povjerenstvo, ovjerovitelji zapisnika, zapisničar
4. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva
5. Izvješća:
– izvješće predsjednika i tajnika
– izvješće rizničara
– izvješća sekcija i podružnica
Rasprava i usvajanje izvješća
6. Razrješnica dosadašnjoj upravi
7. Predlaganje novih dužnosnika HDPM (predsjednik, prvi dopredsjednik, Upravni odbor)
8. Izbori
9. Izvješće Izbornog povjerenstva
10. Riječ novog predsjednika

Molimo Vas da svojom nazočnošću omogućite i uveličate rad ovogodišnje Izborne
skupštine HDPM HLZ-a.

Srdačan pozdrav,

Doc.dr.sc. Marijana Braš
Predsjednica HDPM HLZ

(Visited 13 times, 1 visits today)