Šest mjeseci Ambulante

Pola godine rada Ambulante za palijativnu medicinu i Dnevnog odjela za palijativne bolesnike u Općoj bolnici ″ Dr Tomislav Bardek ″ Koprivnica

Prošlo je šest mjeseci od otvaranja i početka rada Ambulante za palijativnu medicinu i Dnevnog  odjela  za  palijativne  bolesnike  u  Općoj  bolnici ″ Dr Tomislav Bardek ″ u  Koprivnici. U prvih šest mjeseci rada učinjeno je 200 prijema bolesnika u Dnevni odjel za palijativne bolesnike, te preko 300 ambulantnih i konzilijarnih pregleda na bolničkim odjelima.

U Ambulanti i Dnevnom odjelu palijativni bolesnici procjenjuju se i tretiraju po posljednjim, u Svijetu prihvaćenim standardima palijativnog liječenja što uključuje; procjenu kvalitete života palijativnog bolesnika anketnim testiranjem (procjena uvjeta života, procjena boli, procjena stupnja anksioznosti i depresije). Nadalje, metodom intervjua sa bolesnikom i njegovom obitelji dobija se kvalitetniji uvid u promjene u kvaliteti života bolesnika nastale pojavom neizlječive bolesti.

Palijativno liječenje u Ambulanti za palijativnu medicinu i Dnevnom odjelu provodi  se specijalističkim pregledima i dnevnim boravkom palijativnih bolesnika. Tijekom boravka u Dnevnom odjelu bolesnicima se omogućuju sve dostupne tehnike u palijativnom liječenju i to; nadoknada tekućine, usmjeravanje i poboljšanje prehrane, psihološka pomoć, konzilijarni pregledi drugih specijalnosti u Bolnici, te duhovna pomoć.

U radu Ambulante i Dnevnog odjela osim specijaliste anesteziologa i medicinskih sestara sudjeluju  psihijatar i psiholog, a po potrebi je dostupan i svećenik.

Od rujna u svrhu poboljšanja kvalitete i dostupnosti u Ambulanti se organiziraju terapijske grupe za palijativne bolesnike, a pristup u radu grupe je multiprofesionalan, sa otvorenom mogučnošću sudjelovanja kako bolesnika, tako i bolesnikove obitelji. Terapijske grupe održavaju se dva puta mjesečno.

U proširenju usluga za teško pokretne i nedostupne palijativne bolesnike uveden je sustav portabilne analgezije putem elastomerskih pumpi, a namijenjen je prvenstveno bolesnicima iz udaljenih područja Županije koji nisu u mogućnosti frekventnije posjećivati naš Odjel.

U svojem radu Ambulanta za palijativnu medicinu osim izravnog rada sa palijativnim bolesnicima, aktivno sudjeluje u provođenju edukacija, pa su tako u prvoj polovici 2011. godine održana u organizaciji Hrvatskog liječničkog Zbora podružnice Koprivnica, tri predavanja iz područja palijativne medicine , liječenja boli i komunikacijskih vještina. 11. rujna 2011. održan je i Prvi međunarodni interaktivni tečaj ″Cancer pain″ na kojem su kao predavači sudjelovali eminentni evropski stručnjaci iz područja liječenja boli i palijativne medicine, prof.dr. Rudolf Likar,Austrija i Dr.med.Dipl.Soc. Reinhard Sittl, Njemačka. Na tečaju su kao slušači sudjelovali liječnici specijalisti i liječnici obiteljske medicine iz Koprivničko-križevačke županije, njih ukupno 35.

Od studenog 2011. u Ambulanti za palijativnu medicinu održavaju se i nastavne vježbe za učenike Medicinske škole iz Koprivnice. U svojem boravku u prostorima Ambulante za palijativnu medicinu budući zdravstveni radnici dobijaju prve informacije o aspektima i pristupu palijativnom bolesniku, te osnovna saznanja iz komunikacijskih vještina.

U narednom vremenu, u pripremi je niz edukacija iz područja palijativne medicine i komunikacijskih vještina, sa težištem na segment liječnika obiteljske medicine, te suradnju sa sestrama iz patronažne službe i zdravstvene njege u kući.

Ambulanta za palijativnu medicinu će se u organiziranju edukacija i nadalje oslanjati na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , te Centar za palijativnu medicnju , medicinsku etiku i komunikacijske vještine, sa kojima kontinuirano surađuje.

U Koprivnici, 22. studenog 20011.                               Voditelj Ambulante

                                                                              Dr.med. Mato Devčić

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)