Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi – najava tečaja

Svi materijali nalaze se na stranici www.penta-pco.com/paps