Palijativna skrb u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Od 18. do 21.4.2013.g., u hotelu „Valamar Lacroma“ u Dubrovniku, održan je 1st International Congress: Person in Medicine and Healt Care – Science and Art  i 3. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji.
U sklopu navedenog, dana 18.4. 2013.g., održana je i pred- kongresna radionica o važnosti, multidisplinarnom pristupu  i razvoju palijativne skrbi u Hrvatskoj, a s posebnim osvrtom na Program projekta:

„Palijativna skrb u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“

Organiziranje palijativne skrbi u Dubrovačko – neretvanskoj županiji odvijat će se na razini županije, a kroz koordinirano djelovanje  stručnjaka iz područja zdravstva i socijalne skrbi različitih profesija, te politike i laika. U pred-kongresnoj radionici sudjelovali su  i predstavnici Doma zdravlja Dubrovnik, kao jednog od relevantnih faktora koordinacije Palijativne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Program radionice:

Razvoj projekta „Palijativna skrb u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“
Moderatori: Vedrana Iveta, Veljko Đorđević, Marijana Braš, Lovorka Brajković

12.00-12.10 Uloga medicinske sestre u timu palijativne skrbi / Vesna Pavlović m.s.

12.10-12.20 Uloga medicinske sestre u timu palijativne skrbi / Antonija Živković m.s.12.20-12.40 Uloga medicinske sestre u timu palijativne skrbi / Tomislava Sukurica, bacc.med.techn

12.40-12.50 Uloga medicinske sestre u timu palijativne skrbi / Marijana Šuperak bacc.med.techn.

12.50-13.00 Uloga psihologa u timu palijativne skrbi / mr.spec. Josip Lopižić, prof.

13.00-13.10 Uloga socijalnog radnika u timu palijativne skrb / Jelena Kelez dipl.soc.radnik

13.10 -13.20 Uloga socijalnog radnika u timu palijativne skrb / Ana Miličić Kordić dipl.soc.radnik

13.20 -13.40 Liječnik u timu palijativne skrbi

Od 13.40 Rasprava

14:00-15:00 Simpozij-sponzor Fresenius Kabi: „Neka ti hrana bude lijek, neka ti lijek bude hrana“ Predavači: Darija Vranešić-Bender, Marijana Braš

16:00-16:30 Tiskovna konferencija

(Visited 16 times, 1 visits today)