Prilog o palijativnoj skrbi u podnevnom Dnevniku HRT1/HRT4 02.02.2020.