POTPIŠITE HRVATSKU DEKLARACIJU O PALIJATIVNOJ SKRBI!!!

HRVATSKA DEKLARACIJA O PALIJATIVNOJ SKRBI

Ljudski život je jedan i neponovljiv i svako ljudsko biće ima pravo da ga u dostojanstvu završi. Dostojan završetak života omogućavaju postupci i stavovi modernog hospicijskog pokreta, koji je oblikovao palijativnu skrb za one koji se približavaju svom životnom kraju. Imperativ je mnogih vlada financiranje i razvoj plana zdravstvenih aktivnosti koje uključuju preventivno, kurativno i palijativno liječenje.

Palijativna skrb je osnovno ljudsko pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo koje naglašava još Kanadska deklaracija iz 1992. i 2000.; Cape Town deklaracija iz 2003., Preporuke ministara Vijeća Europe iz 2003., Europska škola onkologije iz 2004., Barcelonska deklaracija o palijativnoj skrbi iz 2005., Korejska deklaracija iz 2005., Venecijanska deklaracija iz 2006., izjava pape Benedikta XVI iz 2007.

U dodatku Preporuke Rec (2003) Povjerenstva ministara Vijeća Europe državama članicama o organizaciji palijativne skrbi: palijativna skrb je vitalan, integralan dio zdravstvenih službi i ima zadatak postići i održati najbolju moguću kvalitetu života teških bolesnika. Ona treba dobiti i primjeren i pravedan stupanj financiranja. Također se preporučuje da države posvete posebnu pozornost odgoju šire javnosti o odgovarajućim vidovima palijativne skrbi.

U Hrvatskoj je još od 2003. godine u Zakon o zdravstvenoj zaštiti ušao pojam palijativne skrbi (NN 121/03 čl.16, čl 25, čl.69 i čl 71). Kao zdravstvena ustanova na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti predviđa se Ustanova za palijativnu skrb, koja se u st. 5. čl 81 opisuje kao „zdravstvena ustanova koja ima palijativni interdisciplinarni tim kućnih posjeta (liječnik, medicinska sestra, fizikalni terapeut, socijalni radnik s posebnom izobrazbom za pristup umirućem), ambulantu za bol i palijativnu skrb te dnevni boravak“. Međutim, do danas u Hrvatskoj nije osnovana nijedna Ustanova za palijativnu skrb.

U programu Vlade RH za razdoblje od 2008.-2011. godine (poglavlje 17.- zdravstvo, bolničko liječenje) stoji stavak: “Palijativnu skrb i hospicij uključiti u zdravstveni sustav (mreža uz referalni centar) – rok: prosinac 2008”.

Palijativna skrb je po prvi puta uključena u državni proračun RH. Za projekt palijativne skrbi je odobreno 65.988 Kn ( oko 9.426 Eu). Republika Hrvatska u poglavlju 19. pristupnog izvještaja ima obavezu izvjestiti Europsku Uniju o dostupnosti zdravstvene zaštite za osobito ugrožene skupine, te predati “izvještaj o dostupnosti, kvaliteti i održivosti pružanja palijativne skrbi u RH i o mogućnostima njezine evaluacije”. Nažalost, Republika Hrvatska nema na cijelom svom teritoriju niti jednu modernu instituciju palijativne skrbi uključenu u zdravstveni sustav, kao ni razvijen sustav edukacije iz područja palijativne skrbi na svim razinama.

Sukladno navedenom, smatramo:

 • palijativna je skrb jedno od osnovnih ljudskih prava na zdravstvenu zaštitu;
 • palijativna skrb mora biti uključena u zdravstvenu politku RH, sukladno preporukama SZO-a;
 • palijativna skrb mora biti temeljena na načelima dostupnosti i jednakosti, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, spol, socijalni status i sposobnost plaćanja usluga;
 • zdravstveni profesionalci moraju biti adekvatno educirani na području palijativne medicine;
 • članovi obitelji i nezdravstveni dobrovoljci kao važni faktori u pružanju palijativne skrbi moraju biti prepoznati i osnaženi politikom Vlade RH

Slažemo se da nadležne državne strukture moraju do kraja 2008. godine:

 • osnovati Ustanovu za palijativnu skrb u Zagrebu, s ciljem razvoja prvog referalnog centra palijativne skrbi, koji će biti dio redovnog zdravstvenog sustava i središte edukativnih i istraživačkih aktivnosti na ovom području;
 • napraviti jasan plan mreže palijativne skrbi u Hrvatskoj, sa razvojem pojedinih organizacijskih jedinica palijativne skrbi na svim razinama, a sukladno međunarodnim preporukama i zakonskoj regulativi RH (palijativna medicina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, palijativni timovi, ustanove za palijativnu skrb, palijativne jedinice u općim bolnicama, klinikama i kliničkim bolničkim centrima, hospiciji itd.)
 • usvojiti Zakon o palijativnoj skrbi RH;
 • prihvatiti prijedlog izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06) i osigurati dopust i naknadu za njegovanje umirućeg člana obitelji, kao što ga imaju roditelji teško bolesne djece.

Podržavamo :

 • održavanje Drugog kongresa palijativne skrbi Hrvatske – Hospicij i palijativna skrb – osnovno ljudsko pravo, 10., 11. i 12. listopada, 2008, u Zagrebu
 • promiđbenu akciju “a zbogom!?” u svrhu pribavljanja sredstava za opremu Ustanove.
 • razvoj edukativnih programa iz područja palijativne skrbi na svim razinama (dodiplomska i poslijediplomska nastava za liječnike, edukacija medicinskih sestara, socijalnih radnika., dobrovoljaca itd.)

Ovu zadnju stranicu molim poslati e-mailom na [email protected] ili poštom u Regionalni hospicijski centar, Hirčeva 1,10000 Zagreb

(Visited 3 times, 1 visits today)