Polovni hospicij – Imotski stacionar ima i ravnatelja i sestre, ali pacijenata još nema?!

Polovni hospicij – Imotski stacionar ima i ravnatelja i sestre, ali pacijenata još nema?!