5. stručno savjetovanje – Što nakon Strateškog plana palijativne skrbi

 U Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (CEPAMET) od 10. do 11. listopada 2013. održano je

5. stručno savjetovanje – Što nakon Strateškog plana palijavitne skrbi

sa sljedećim temama

• evaluacija mobilnih palijativnih timova
• prikaz modela i iskustava dobre prakse
• povezivanje palijativne skrbi između sekundarne i primarne zdravstvene zaštite
• kompetencije zdravstvenih radnika u paliativnoj skrbi
• strateški plan razvoja ljudskih resursa u palijativnoj skrbi

Tijekom ova dva dana predstavljen je Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH s tumačenjima i očekivanja te su prodiskutirani uspjesi i problemi programa palijativne skrbi koji se provode u Hrvatskoj.
Radilo se u tematskim grupama:

 • Kako (i što) rade mobilni timovi?
 • Kako i što rade bolnice u palijativnoj skrbi?
 • Civilno društvo i palijativna skrb?

Održane su radionice:

PROGRAM MJERA PALIJATIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 • Norme i protokoli za pružanje palijativne skrbi
 • Kadrovi
 • Nadležnosti i odgovornost

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA

 • Tko će pružati palijativnu skrb? 
 • Kompetencije, uloga i odgovornost zdravstvenih radnika u palijativnoj skrbi
 • Strategija osiguravanja kvalificiranih profesionalaca za palijativnu skrb

Na kraju se pristupilo izradi preporuka za dokumente koji su u izradi na nacionalnoj razini:

 • PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ
 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA U ZDRAVSTVU
 • KATALOG KOMPETENCIJA ZA PROFESIJE KOJE SUDJELUJU U PALIJATIVNOJ SKRBI
 • POVEZIVANJE INFORMACIJSKIH REGISTARA U ZDRAVSTVU

Održan je i niz predavanja i prezentacija tematikom vezanih za ovo područje.

(Visited 12 times, 1 visits today)