Tribina o palijativnoj skrbi u Lipiku

U specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik
održana je 08. ožujka 2013. Tribina o palijativnoj skrbi
koju je organizirala Podružnica HLZ Požeško-slavonska županije