Palijativna skrb u Glasu Koncila 10022013

Zahvaljujući dobroti Uredništva Glasa Koncila možete pročitati najopsežniji prikaz otvaranja Hospicija “Marija Krucifiksa Kožulić” u Rijeci te djelovanje Katoličke bolnice sv. Rafaela u Strmcu.

Preslike stranica iz Glasa Koncila br. 6  (2013) od 10.02.2013. možete pročitati ovdje.

 

(Visited 26 times, 1 visits today)