Palijativna skrb

Palijativna skrb je pristup, kojim se bolesnicima suočenim sa smrtonosnom bolešću i njihovim obiteljima unapređuje kvaliteta života. Čini se to kroz sprječavanje i olakšavanje simptoma sredstvima ranog otkrivanja, procjene i liječenja boli, te kroz olakšavanje ostalih psihičkih, psihosocijalnih i duhovnih problema (Svjetska zdravstvena organizacija, 2002).

Hospicij je i filozofija skrbi i moderna zdravstvena ustanova sa nizom sistema pružanja pomoći ljudima na kraju života, a njihovim njegovateljima, čak i nakon smrti u žalovanju. Zbog poistovjećivanja sa starijim značenjima danas prevladava naziv  palijativna skrb odnosno palijativna medicina.

Bol i drugi simptomi imaju uz svoju organsku sastavnicu i svoju emocionalno – psihološku, društvenu i duhovnu sastavnicu (Cicely Saunders, 1967.)

(Visited 4 times, 1 visits today)