Osnove palijativne medicine 11-12/2014

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine

C E P A M E T

Hrvatsko društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja Hrvatskog liječničkog zbora i

Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora

organiziraju poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

OSNOVE PALIJATIVNE MEDICINE

Voditelji:

prof.dr.sc. Veljko Đorđević, dr.med.

doc. dr.sc. Marijana Braš, dr.med.

dr.sc. Lovorka Brajković, prof.

Zagreb, studeni – prosinac  2014.

21. i 22. 11. 2014.

28. i 29. 11. 2014.

5. i 6. 12. 2014.

Cijenjene kolegice i kolege!

Obzirom da u Hrvatskoj, za razliku od brojnih drugih zemalja širom svijeta, još uvijek ne postoje posebna specijalizacija ili subspecijalizacija iz palijativne medicine, poslijediplomski studij ili obvezan predmet tijekom diplomske nastave, ovaj tečaj ima za cilj edukaciju polaznika o osnovama ovog važnog dijela medicine.

Budući da je jedno od osnovnih obilježja palijativne medicine rad u multidisciplinarnom timu, cjelokupna organizacija tečaja temelji se na edukaciji o radu u timu koristeći u velikoj mjeri metode iskustvenog učenja (igranja uloga, simulirane pacijente, video prikaze i sl.) Tečajem će biti obuhvaćena osnovna obilježja palijativne medicine, tj suvremeno definiranje palijativne medicine, povijesni razvoj palijativne medicine, organizacijski oblici u palijativnoj medicini, bioetički i zakonodavni okviri palijativne medicine, evaluacija rada u palijativnoj medicini te troškovi liječenja i osiguranje u palijativnoj medicini. Također će se steći znanja o načinima planiranja potreba za palijativnom medicinom. Polaznici će također steći znanja o  psihološkim reakcijama bolesnika na neizlječivu bolest, važnim obilježjima odnosa bolesnik-liječnik u palijativnoj medicini kao i odnosima među članovima tima, priopćavanju loših vijesti i žalovanju, te vodećim psihološkim problemima u palijativnoj medicini. Poseban je naglasak stavljen i na liječenje totalne boli različitim terapijskim opcijama. Tečaj će obuhvatiti edukaciju i o osnovnim drugim tjelesnim simptomima koje treba kontrolirati u palijativnoj medicini, kao što su mučnina, povraćanje, anoreksija, kaheksija, opstipacija, umor, seksualni problemi, urinarna inkontinencija, dispneja, kardiovaskularni problemi, drugi neurološki problemi, anemija. Posebno će se obraditi problem prehrane u palijativnoj medicini. Obzirom na važnost multidisciplinarnog  tima na svim razinama, polaznici će steći znanja i o ulozi djelatnika HMP, obiteljskih liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta, psihologa, socijalnih radnika, duhovnika, ljekarnika, pravnika, defektologa, umjetnika i volontera u palijativnoj medicini. Posebno će se obraditi i problem pedijatrijske i gerijatrijske palijativne medicine.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Prijave se primaju na mail [email protected], na fax: 01 45 53 200, ili na adresu: Penta d.o.o.

n/r Ana Jurašić

Izidora Kršnjavoga 25

10 000 Zagreb

s ispunjenim podatcima iz prijavnice. Rok za prijavu: 15. studenog 2014.

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje u tečaju iznosi 3.000,oo kn za liječnike specijaliste,

2.000,oo kn ostali članovi multidisciplinarnog tima i

1.000,oo kn za specijalizante,

a uplaćuje se na žiro račun Penta d.o.o. 2402006-1100058375 s naznakom „Za tečaj „OSNOVE PALIJATIVNE MEDICINE“.

Molimo polaznike koji su uplatili kotizaciju, da uplatnicu ili presliku donesu sa sobom i pokažu tijekom registracije.

Tečaj je bodovan europskim sustavom bodova – ECTS (7,2) i u postupku je bodovanja Hrvatske liječničke komore (obnova licence).

Tečaj će se odžati u prostorima CEPAMETA, Šalata 4, u Zagrebu.

Ostale detaljne podatke kao i program tečaja nalazi se u prilogu.

Voditelji tečaja

Materijali – prilog

(Visited 9 times, 1 visits today)