Osnivanje podružnice Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb HLZ – Osijek

Hrvatski liječnički zbor – Croatian Medical Association
Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb,HLZ
Croatian society for hospice /palliative care, CMA

Ogranak Osijek

Osijek, 20.7.2009. godine

Zapisnik inicijativne skupštine za osnivanje ogranka Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb HLZ-a u Osijeku

 

Dana 20. srpnja 2009. održana je inicijativna sjednica za osnivanje Ogranka Osijek HDHPS HLZ-a, a temeljem odluke Upravnog odbora HDH/PS HLZ-a od 15.6. 2009. godine.

Predsjednica Inicijativnog odbora za osnivanje ogranka Osijek dr. Branka Kandić-Splavski  ukratko je prezentirala nazočnima dosadašnje aktivnosti članova HDH/PS iz područja grada Osijeka i osječko-baranjske županije. Budući da postoje planovi za brojne nove lokalne aktivnosti, Upravni je odbor društva donio odluku o osnivanjem ogranka Osijek,

Nakon rasprave, izabrani su članovi Upravnog odbora ogranka Osijek.

To su:

Dr. Branka Kandić-Splavski – PREDSJEDNICA
Dr. Zdenka Ledenčan – TAJNICA
Dr. Lidija Prlić- BLAGAJNICA

Članovi HDH/PS iz Osijeka su dr. Mira Fingler i gđa. Verica Rezić, a u inicijativni odbor uključili su se i novi članovi društva dr. Sanda Goll-Barić, dr. Slaven Balog, dr. Zrinka Dananić, dr. Bojana Cigić i dr. Dražen Arnold.

Ogranak Osijek održat će prve aktivnosti tijekom rujna i listopada, a povodom obilježavanja svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, kada se planiraju brojne stručne i javnozdravstvene aktivnosti.

 

Dr. Branka Kandić-Splavski.
Predsjednica Ogranka Osijek HDHPS HLZ

(Visited 63 times, 1 visits today)