Osnivanje ogranka HDH/PS u Zadru

Upravni odbor Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a primio je zamolbu za osnivanjem ogranka HDH/PS u Zadru, a nakon niza uspješnih aktivnosti članova našeg društva na ovom području.

Na sastanku Upravnog odbora održanog 15. lipnja 2009. godine, predsjednica inicijativnog odbora ogranka Zadar dr. Ljiljana Klarin upoznala je članove Upravnog odbora o planovima za osnivanjem i budućim aktivnostima ogranka.

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku o osnivanju ogranka društva u Zadru, a sukladno Pravilniku o radu Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a od siječnja 2009. godine (članak 22.)

(Visited 15 times, 1 visits today)