Što sa onkološkim pacijentima nakon kurativne medicine?