ONKOLOŠKA EDUKACIJA LIJEČNIKA I MEDICINSKIH SESTARA OBITELJSKE MEDICINE

U organizaciji Zaklade Onkologija – Regionalne jedinice za Primorsko-goransku i Istarsku županiju i Medicinskog fakulteta Rijeka u Puli je 22. veljače 2014. održan tečaj ONKOLOŠKA EDUKACIJA LIJEČNIKA I MEDICINSKIH SESTARA OBITELJSKE MEDICINE.


(Visited 4 times, 1 visits today)