Odluka o osnivanju Ogranka Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a u Zadru

Hrvatski liječnički zbor – Croatian Medical Association
Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb,HLZ
Croatian society for hospice /palliative care, CMA
Šubićeva 9,  10000 Zagreb, RH      MB 3271676
Žiro-račun: 2360000-1101214818   poziv na br.  02 268129
e-mail:  [email protected]

Zagreb, 15.6.2009. godine

 

PREDMET: ODLUKA O OSNIVANJU OGRANKA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA HOSPICIJ/PALIJATIVNU SKRB HLZ-a U ZADRU

Upravni odbor Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a  primio je zamolbu za osnivanjem ogranka HDH/PS u Zadru, a nakon niza uspješnih aktivnosti članova našeg društva na ovom području.

Na sastanku Upravnog odbora održanog 15. lipnja 2009. godine, predsjednica inicijativnog odbora ogranka Zadar dr. Ljiljana Klarin upoznala je članove Upravnog odbora o planovima za osnivanjem i budućim aktivnostima ogranka.

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku o osnivanju ogranka društva u Zadru, a sukladno Pravilniku o radu Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a od siječnja 2009. godine (članak 22.)

Članovi Upravnog odbora pozdravljaju inicijativu za osnivanjem ogranka u Zadru, uvjereni da će rad ogranka  značajno doprinjeti i razvoju palijativne medicine u našoj zemlji.

 

Dr. sc. Marijana Braš, dr. med.
Predsjednica HDH/PS HLZ-a

 

(Visited 12 times, 1 visits today)