Odluka o osnivanju Ogranka Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a u Osijeku

Hrvatski liječnički zbor – Croatian Medical Association
Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb,HLZ
Croatian society for hospice /palliative care, CMA
Šubićeva 9,  10000 Zagreb, RH      MB 3271676
Žiro-račun: 2360000-1101214818   poziv na br.  02 268129

e-mail:  [email protected]

Zagreb, 15.6.2009. godine

 

PREDMET: ODLUKA O OSNIVANJU OGRANKA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA HOSPICIJ/PALIJATIVNU SKRB HLZ-a U OSIJEKU

Upravni odbor Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a  primio je zamolbu za osnivanjem ogranka HDH/PS u Osijeku..

Na sastanku Upravnog odbora održanog 15. lipnja 2009. godine, predsjednica inicijativnog odbora ogranka Osijek dr. Branka Kandić-Splavski upoznala je članove Upravnog odbora o planovima za osnivanjem i budućim aktivnostima ogranka.

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku o osnivanju ogranka društva u Osijeku, a sukladno Pravilniku o radu Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a od siječnja 2009. godine (članak 22.)

Članovi Upravnog odbora pozdravljaju inicijativu za osnivanjem ogranka u Osijeku uvjereni da će rad ogranka  značajno doprinjeti i razvoju palijativne medicine u našoj zemlji.

 

Dr. sc. Marijana Braš, dr. med.
Predsjednica HDH/PS HLZ-a

 

(Visited 10 times, 1 visits today)