Nadom nošeni – Radio Marija 08.02.2019.

Nadom nošeni – Radio Marija 08.02.2019.

Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. veljače diljem svijeta, a utemeljio ga je Papa Ivan Pavao II. 1992. godine kako bi skrenuo pozornost na bolesnike i njihove probleme. Obilježavanjem Dana bolesnika podiže se svijest šire javnosti o potrebama bolesnika te težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite koja će svakom oboljelom omogućiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb.
»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8), riječi su koje je Isus izgovorio kad je slao svoje apostole naviještati Evanđelje, kako bi se njegovo Kraljevstvo širilo djelima besplatne ljubavi.

Svjetski dan bolesnika bio je glavna tema emisije Nadom nošeni u kojoj su sudjelovali Vlasta Vučevac, dr.med, gerontolog, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, Ahnetka Stjepanović, magistra sestrinstva i Dunja Raguž, sestra prvostupnica iz Doma zdravlja Vukovar i Janja Stojanović, magistra sestrinstva iz Doma zdravlja Županja. Glavna tema emisije posvećena je posebice palijativnim bolesnicima. Urednik i voditelj emisije je Krešimir Lovrić, dr.med.

(Visited 19 times, 1 visits today)