Međunarodni dan starijih osoba 01.10.2012.

U ponedjeljak 01. listopada 2012. godine obilježen je Međunarodni dan starijih osoba. Tim povodom u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski održana je 181. Gerontološka tribina u sklopu Prvog festivala Zlatna dob.
Predavanje Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija za aktivno zdravo starenje održala je prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med. iz Referentnog centra Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Moderator tribine bio je dipl. soc. Marko Buljevac, voditelj Katedre Područja socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Trbina je podijeljena na dva dijela – predavanje i pitanja prisutnih.
1. dio – predavanje prim.dr.sc. Spomenke Tomek-Roksandić, dr. med.

 

2. dio – pitanja, komentari, rasprava

 

(Visited 32 times, 1 visits today)